Den digitala ryggsäcken

Lördag 6 maj – söndag 28 maj

Plats: Mölndals stadsmuseum

– Lackarebäcks förskolor och skola packar för framtiden. Utställning i museets yta 45 kubik.

Lackarebäcks förskolor och skola arbetar mycket med informations- och kommunikationsteknik och olika digitala verktyg. I utställningen får du en presentation i text, bild och med praktiska exempel, av hur de arbetar med att utveckla elevernas digitala kompetens – från förskola till skola.

Pedagogerna berättar

På Lackarebäcks förskolor arbetar vi med sagan som grund för lärande och här får barnen tillsammans med engagerade pedagoger förutsättningar för att möta den digitala framtiden. Med de digitala verktygen kan vi lägga på ytterligare en dimension i verksamheten som främjar barns olika sätt att lära sig.

På Lackarebäcksskolan erövrar vi framtiden. Motiverade elever, kompetenta pedagoger och en god fysisk lärandemiljö ger oss möjlighet att ge alla elever en trygghet som grundas i våra ledord: Kunskap - Jag kan. Glädje - Jag vill. Mod - Jag vågar.

Skolan är utformad så att den främjar alla barns utveckling. Eleverna ska få kompetens att leva i, verka och påverka vårt framtida samhälle. Ett samhälle där människor kan säga:

• Jag kan - jag har kunskap så att jag kan kommunicera verbalt, skriftligt och genom andra kommunikationssätt.
• Jag vill - jag tycker det är roligt och jag är nyfiken, jag vill pröva.
• Jag vågar - jag har tränat mig på att framträda och jag vågar stå för en åsikt.

I Lackarebäcksskolans arbete med att erövra framtiden, inte bara möta den, satsar vi på en modern lärmiljö med god tillgång på informations- och kommunikationsteknik, IKT. Alla elever i åk 1-6 har tillgång till varsitt digitalt verktyg.

Relaterat föredrag

Missa inte förskollärare Emma Gustafssons föredrag om digital kompetens i förskolan, torsdag 11 maj kl. 18! Läs mer här.

Vetenskaptsfestivalen 2017

10-14 maj (8-19 maj för skola) pågår Vetenskapsfestivalen i Göteborglänk till annan webbplats – vilket vi vill vara med och uppmärksamma med denna utställning!

 

Arrangör: Mölndals stadsmuseum, Lackarebäcks förskolor och skola

Barn på Lackarebäcks förskolor jobbar med digital teknik.

Kontakt

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 50
museum@molndal.se

Mölndals stadsmuseum | Kvarnbygatan 12 | 431 82 Mölndal | 031-315 16 50 | museum@molndal.se