Personal

Visning med pedagog Malin Broby. Foto: Susanne Hjalber.

Det är vi som jobbar på avdelningen museum, konst och kultur. Välkommen att höra av dig till oss!

Personal Museum, konst och kultur

Anna Thal
Planeringssekreterare
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 55
anna.thal@molndal.se

Birgitta Martinius
Antikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 62
birgitta.martinius@molndal.se

Bodil Magnusson
Konstintendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 25
0704-67 75 25
bodil.magnusson@molndal.se

Cajsa Lagerkvist
Museichef
Mölndals stadsmuseum
Avd.chef Museum, konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 51
cajsa.lagerkvist@molndal.se

Camilla Eliasson
Butiks- och receptionsansvarig
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 08
camilla.eliasson@molndal.se

Christine Caux Gustafsson
Antikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 54
christine.caux-gustafsson@molndal.se

Clara Vollrathson
Kommunikatör
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 52
clara.vollrathson@molndal.se

Ilse Glimberg
Museiassistent
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 87
ilse.glimberg@molndal.se

Jan Sandberg
Kulturkonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
0706-23 44 21
jan.sandberg@molndal.se

Lars Gahrn
Antikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 57
lars.gahrn@molndal.se

Leif Samuelsson
Konsttekniker
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 23
leif.samuelsson@molndal.se

Linda Frendberg
Museiassistent
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 87
linda.frendberg@molndal.se

Malin Broby
Pedagog och antikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 53
malin.broby@molndal.se

Martin Grelsson
Museiassistent
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 87
martin.grelsson@molndal.se

Patrik Andersson
Museiassistent
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 87
patrik.andersson@molndal.se

Richard Damm
Konsttekniker
Kultur- och fritidsförvaltningen
0728-62 53 95
richard.damm@molndal.se

Samuel Vesterberg
Museitekniker
Mölndals stadsmuseum
0707-25 57 02
samuel.vesterberg@molndal.se

Ulla Hasselqvist
Stadsantikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 63
ulla.hasselqvist@molndal.se

Åsa Kirby
Barnkultursekreterare
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 27
asa.kirby@molndal.se

Åsa Palmaer Skoglund
Utställningsformgivare
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 61
asa.palmaer-skoglund@molndal.se

Åsa Rungrim
Säkerhetshandläggare/Museiassistent
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 56
asa.rungrim@molndal.se

Åsa Tollbom
Utvecklingsledare kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 28
asa.tollbom@molndal.se

Jordglob i Öppna magasinet. Foto: Camilla Eliasson.

Kontakt

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 50
museum@molndal.se

Mölndals stadsmuseum | Kvarnbygatan 12 | 431 82 Mölndal | 031-315 16 50 | museum@molndal.se