Översikt av 25-metersbassängen med åtta banor samt den mindre undervisningsbassängen.

Hitta hit

Lilla Åbybadet hittar du på Idrottsvägen 2b, mitt emot Åbybadet

Buss

Buss nummer 753 stannar vid hållplatsen Åby arenastad i närheten av Lilla Åbybadet.