Vattendroppe. Foto från pexels.com

Till­gänglig­hets­redo­görelse för Åbybadets webbplats

Mölndals stad har åtagit sig att göra Åbybadets webbplats tillgänglig i enhetlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller molndal.se/abybadet.

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Otillgängliga delar

  • Informationsbannern på startsidan saknar tydlig fokusmarkering
  • Det finns filmer utan alternativt format.
  • Flera länkar har upprepande uppläsning.
  • Tangentbordsnavigeringen är inte alltid i logisk ordning.
  • Det finns innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte information om utfällbara områden och antal sökträffar.
  • HTML-koden innehåller valideringsfel.

Vi arbetar löpande för att åtgärda nämnda brister.

Oskäligt betungande anpassning

Mölndals stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Vi planerar att bygga om webbplatsen från grunden med lansering under år 2024.

Vi arbetar trots det löpande med att åtgärda kända problem på webbplatserna. Flera problem är kopplade till våra plattformar, där har vi en dialog med våra leverantörer och kommer hävda oskäligt betungande anpassning under arbetets gång.

Så har vi testat tillgängligheten

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av molndal.se/abybadet. Vi gör även själva löpande automatiska kontroller och i viss mån även manuella.

Senaste oberoende granskningen gjordes den 26 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 januari 2022.

Återkoppling och kontaktinformation

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du vill meddela oss det. Ju snabbare vi får vetskap om problemet desto snabbare kan vi rätta till det.

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det via återkopplingsfunktionen Hjälpte den här informationen dig? som du hittar längst ner på våra webbsidor.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din synpunkt kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Dela på:

Senast uppdaterad