Studie- och yrkesvägledning

Vägledning Campus Mölndal finns till för dig som har frågor och funderingar kring framtida yrkesval, jobb och studier.

På Campus Mölndal finns allmän studie- och yrkesvägledning för alla invånare i Mölndals stad. Vi har även specialiserade studievägledare för olika utbildningsformer och för dig som behöver särskilt stöd.

I Mölndal ska alla kommunens invånare, oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna, ha rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning. Här ses studie- och yrkesvägledning som en naturlig del av det livslånga lärandet där individens förutsättningar och behov ska stå i fokus.

Campus Mölndal erbjuder utbildade studie- och yrkesvägledare som kontinuerligt fortbildas med de senaste och mest aktuella kunskaperna gällande studie- och yrkesvägledarverksamhet.

Etisk deklaration och riktlinjer

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar efter de etiska deklarationer och riktlinjer som Sveriges vägledarförening har satt upp.

Behandling av personuppgifter

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet.

Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service.

Dela på:

Senast uppdaterad