Mölndalsdagarna 4–6 juni 2022

Välkommen på jubileums­­firandets hej­dund­rande festival 4–6 juni 2022, Mölndals­dagarna! I tre dagar kommer Mölndals innerstad att fyllas av festkänsla, med uppträ­danden i parker och fullt med aktiviteter på gator och torg.

Stadsparken i sommarskrud. I fonden en uppbyggd scen med framträdande och i förgrunden framför scenen står och ligger mycket folk på gräsmattan. Klarblå himmel och mycket grönt gräs.

Alla 100-åringar förtjänar en riktig fest och det gäller så klart också vår kommun. Den 4–6 juni 2022 samlas vi till kalas i stads­parken, Åbybergs­parken och Inner­staden. Mölndals stad och ett stort antal aktörer bjuder in till gemen­samma upplevelser, möten och festligheter i dagarna tre.

När vi närmar oss festival­dagarna kommer du som besökare att kunna läsa om vad Mölndals­dagarna bjuder på i vår evene­mang­­kalender. Detta händer 2022

Vill du bidra till Mölndals­dagarna på ett annat sätt än att besöka festligheterna finns det möjlighet också till det. Just nu söker vi:

  • föreningar som vill bidra med prova på-aktiviteter och sam­tidigt visa upp sin verk­samhet, och
  • volontärer som vill delta i roliga arbetsuppgifter.

Om du vill veta mer om detta, lämna en intresse­anmälan eller har någon fråga, välkommen att kontakta vår samordnare:

Daniel Pawholm
daniel.pawholm@molndal.se 
0704-67 79 99

Vi söker också närings­idkare som är intresserade av att medverka på Mölndals­dagarna. Läs mer om förut­sätt­­ningarna för detta på Mölndalsdagarna / Näringsidkare på Mölndalsdagarna

Att bidra vid andra tillfällen än under festival­dagarna 4–6 juni 2022

Om du vill bidra med aktivi­teter eller projekt vid andra tillfällen än under festival­dagarna kan du ansöka om det via de generella anmälnings­kanalerna. Dessa och mer infor­ma­tion om bidrag vid det övriga jubi­le­ums­­firandet hittar du på: Bidra själv

Publicerad: 2021-04-12
Senast uppdaterad: 2021-06-14