Kvarnbyn

Mölndalsfallen och Kvarnbyn är ursprunget till orten Mölndal. Den kvarnby som legat på platsen sedan åtminstone 1300-talet utgör bakgrunden för platsens namn.

Forsen i Mölndals Kvarnby.

Mölna är benämningen för vattenkvarn, och då kvarnarna i byn malde mjöl för en stor del av bygderna i regionen, kom trakten kring fallen tidigt att bli känd för sin kvarnverksamhet.

Tack vare vattenkraften, och att pråmtrafik kunde bedrivas på Mölndalsån, utvecklades Kvarnbyn under 1800-talet till ett industrisamhälle och Mölndal till en industriort.

Välbevarad bebyggelse

Områdets förindustriella historia har gett avtryck genom bevarade kvarngårdar och enklare manufakturbyggnader. Men dagens Kvarnbyn speglar främst det industriella skedet i dess långa historia.

Här finns välbevarad fabriks-, institutions- och bostadsbebyggelse som tillsammans berättar om industrisamhällets utveckling från mitten av 1800-talet och framåt.

Stor arbetsgivare

Papper, textil och linolja var de stora produkterna som tillverkades. Fabrikerna behövde en stor mängd arbetare och vid mitten av 1800-talet bodde ungefär 2500 av socknens drygt 4000 invånare här.

Arbetarna fick själva bygga sina hus på fabrikernas marker norr och söder om forsen, ofta med pengar lånade av fabriksägaren. På så sätt tvingades arbetarna kvar i fabrikerna oavsett löner och arbetsvillkor.

Utforska Kvarnbyns historia

Utforska Kvarnbyns historia med hjälp av informationsskyltar längs forsen och på byggnaderna eller hämta en Kvarnbybroschyr med vandringskarta på Mölndals stadsmuseum. Missa inte heller museets digitala upplevelse och guide ENTER Mölndal - Kvarnbyn.

Tyvärr är den fysiska turen ENTER Kvarnbyn för tillfället stängd på grund av ombyggnation på platsen. Men du kan ta del av innehållet digitalt på entermolndal.se.

Museet ligger i en gammal strumpfabrik högst upp i Kvarnbyn. Här finns också Forscaféet med möjlighet till härlig fika och utsikt över den skummande forsen.

Du kan också besöka Mölndals hembygdsförenings museer i Royens kvarngård.

Ladda ner "Mölndals kvarnby" – broschyr och vandringskarta

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad