Alkohol, tobak och serverings­tillstånd

Du som vill sälja och servera alkohol måste ha ett serveringstillstånd. Från och med 1 juli 2019 krävs det även tillstånd för att sälja tobak. Om du vill sälja folköl och e-cigaretter måste du anmäla det först. Alla ärenden i dessa frågor hanteras av tillståndsenheten i Göteborg.

Mölndals stad har avtal med tillståndsenheten i Göteborgs stad om tillståndsansökningar för försäljning och servering av alkohol och tobaksprodukter. Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. Miljöförvaltningen i Mölndals stad har tillsynsansvaret när det gäller rökfria områden och den nya tobakslagen.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du anmäler/ansöker hos tillståndsenheten om tillstånd för att:

Kontaktuppgifter tillståndsenheten Göteborgs stad

Alla kontakter gällande tillstånd samt anmälan sker med tillståndsenheten i Göteborg.

Tillståndsenheten
Box 5282
402 25 Göteborg
Tel: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
E-post: tillstandsenheten@miljo.goteborg.se

Dela på:

Senast uppdaterad