Äldreboende på entreprenad

Driften av Lackarebäcks äldreboende kan komma att läggas ut på entreprenad. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden den 26 september 2019.

Upphandling enligt LOU

Beslutet betyder att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att göra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Det innebär att förvaltningen annonserar efter utförare som kan ta över Mölndals stads interna drift av Lackarebäcks äldreboende.

Syftet med upphandlingen är att, genom olika driftsformer, öka mångfalden och stimulera utvecklingen. I detta skapas förutsättningar för högre kvalitet på utförandet, fler nöjda brukare och en effektivare verksamhet, säger Göran Isacsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Mölndals stad.

Anbud från intresserade

De utförare som är intresserade av att ta över driften skickar in anbud till förvaltningen. När anbudstiden är slut kommer vård- och omsorgsnämnden besluta om vilken utförare som bäst uppfyller kraven och därmed får lov att ta över driften av Lackarebäcks äldreboende.

Personal följer med

Vid en verksamhetsövergång fortsätter verksamheten som tidigare och personalen följer automatiskt med. Om personal vill vara kvar som anställd i Mölndals stad kommer möjligheten till detta att ses över i samband med verksamhetsövergången.

En lång process

En sådan här upphandling beräknas ta minst 12 månader. Överlämnandet till en ny utförare beräknas vara klart tidigast under slutet av 2020 eller början av 2021. Under tiden pågår verksamheterna precis som vanligt.

Nämndens uppdrag är att ge våra brukare bästa möjliga vård och omsorg, oavsett vem som är utförare, säger Monica Holmgren, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

 

Nyheten publicerades på molndal.se 2019-09-27

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad