Anmälan databehörighet för utförare

Anmälan avser: * (obligatorisk)
Anmälan avser:


ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTERObligatoriskt vid ansökan om sms-kod.

Måste anges för att få inloggningsuppgifter till MCSS skickat till sig
Användaren ska ha behörighet till följande system:
Användaren ska ha behörighet till följande system:


Användaren ska ha följande roll i Treserva:
Måste anmälas av arbetsledare
Användaren ska ha följande roll i Treserva:


Användaren ska ha följande roll i MCSS:
Användaren ska ha följande roll i MCSS:

Arbetsledare:
Om ej samma som uppgiftslämnare
Arbetsledare:
Uppgiftslämnare: * (obligatorisk)
Uppgiftslämnare:Kontakt

IT-avdelningen
Södra Ågatan 4B
431 82 Mölndal
031-315 25 00 digital support
helpdesk@molndal.se

Digital support
helpdesk@molndal.se
031-315 25 00

Telefontid:
Måndag–torsdag, kl. 7–16.30
Fredag, kl. 7–16

VOF IT
vof.it@molndal.se
031-315 28 30

Telefontid:
Måndag–torsdag kl. 9–12 och 13–15
Fredag 13–15

Dela på:

Senast uppdaterad