Återvinning av pappershanddukar ett av Årets Cirkulära Initiativ

Den 30 januari gick årets Återvinningsgala av stapeln. Galan arrangeras av branschtidningen Recycling, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige och priser delas ut till olika kategorier som hyllar nytänkande och inspirerande personer, företag och initiativ kring återvinning och hållbarhet. Tork PaperCircle, blev under galan utsedd till ett av Årets Cirkulära Initiativ.

Återvinningsgalan 2020 - alla vinnare

Vinsten gick till Hudiksvalls kommun och en Coop-butik som var först med idén att erbjuda kunder att handla frukt och grönt i matavfallspåsar. Stort grattis!

Tork PaperCircle är världens första och enda återvinningstjänst för pappershanddukar. Tjänsten är utvecklad av hygien- och hälsobolaget Essity och finns i snart 6 länder i Europa. Den lanserades i Sverige i början av 2019 som ett pilotprojekt på AstraZeneca i samarbete med Essity, Mölndals stad, och Sodexo.

Samverkan mellan kommun och näringsliv har varit en viktig förutsättning för att kunna starta tjänsten i Sverige. Pappershandduken faller nämligen under det lagstadgade kommunala avfallsansvaret, som betyder att kommunerna måste ge företag dispens för att implementera tjänsten. Och det gjorde Mölndals stad.

Vi är stolta över vårt samarbete med Essity och andra partners kring återvinning av pappershanddukar. Mölndal är en kommun med framåtanda och vi är glada över att vara först i Sverige med att möjliggöra återvinning av en fraktion som tidigare gick till förbränning, säger Pierre Bolvede, chef Återvinning och avfall i Mölndal.

Tack vare detta initiativ är flera företag och kommunala verksamheter runt om i landet nu igång med att samla in sina pappershanddukar, för att låta dem återvinnas till nya mjukpappersprodukter. Ängelholms kommun och Folksam i Stockholm är några exempel.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten fungerar så att toalettutrymmena i en ansluten fastighet används som vanligt, men med den skillnaden att använda pappershanddukar slängs i en separat papperskorg. Lokalvårdarna tar hand om de sorterade pappershanddukarna och håller dem separerade från annat avfall. Med hjälp av en återvinningspartner transporteras pappershanddukarna sedan till Essitys pappersbruk i Lilla Edet, där de återvinns och blir till nya pappersprodukter.

Genom att återvinna pappershanddukar sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent och mängden avfall med 20 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering*. Hittills har Tork PaperCircle möjliggjort att 600 ton pappershanddukar återvunnits och blivit en ny resurs istället för att gå till förbränning.

* Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

Relaterad information

Artikel 2019-01-28: Först att återvinna pappershanddukar

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad