Coronaviruset

Mölndals stads samlade information om hur de skärpta råden påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast granskat den 26 november 2020.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället har stadens krisledning åter aktiverats den 5 november. Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa vad vi som kommun gör för att minska smittspridningen, samt vad du kan göra för att bidra.

Kraftigt ökad smittspridning - skärpta allmänna råd

För att förhindra smittspridningen av covid-19 förlängs regionens skärpta allmänna råd. De skärpta råden gäller till den 13 december men kan komma att förlängas ytterligare.

Publiktaket på evenemang och allmänna sammankomster är max åtta personer. Enda undantaget är begravningar där det får samlas max 20 personer.

De lokala råden är en skärpning av de befintliga råden:

  • Du bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Du bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Du bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med.
  • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Regler för dig som bor med en person som har covid-19

Från den 21 oktober gäller nya regler för dig som bor med en person som har bekräftats med covid-19. För att förhindra att smitta andra ska du som är vuxen eller går på gymnasiet inte gå till jobbet eller till skolan. Detta gäller under sju dagar. Detta gäller inte för barn i förskola eller grundskola.

Information till dig som är 70 år eller äldre

Från och med den 22 oktober omfattas personer som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Behöver du hjälp?

Vi har många volontärer som gärna hjälper till.

Kontaktcenter

Vi har begränsat besökstiderna för kontaktcenter med anledning av de skärpta råden.

Kontaktcenter har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 12-16.30 och torsdag kl 12-18. Vi svarar på mejl och telefon från kl 8 alla dagar.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet för friska barn och frisk personal och följer myndigheternas rekommendationer. Skolbarn som är friska ska vara i skolan som vanligt. Sjuka barn eller vuxna stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symtom på covid-19 testas för coronaviruset. Det gäller barn från förskoleklass och uppåt. Syftet är att snabbare få barnen tillbaka i skolan vid negativt provsvar.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Den 10 november fattade ordförande i utbildningsnämnden beslut om att införa delvis distansundervisning inom gymnasieskolorna i Mölndal. Beslutet gäller från och med vecka 46 och möjliggör för gymnasieskolorna att vidta ytterligare åtgärder.

Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan planerar för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för vissa målgrupper.

Begränsningar i Campus Mölndals verksamhet införs från och med den 24 november.

Vård och omsorg

Mölndals stad avråder starkt från att besöka stadens äldreboenden med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom på luftvägsinfektion.

Bibliotek och museum

Vi begränsar antalet besökare på biblioteken i Mölndal. Så länge regionens skärpta råd gäller är biblioteken inga mötesplatser utan har endast öppet för lån och återlämning.

Mölndals stadsmuseum har stängt. Det gäller tills vidare i väntan på nya besked från myndigheterna. Ta gärna del av vårt digitala utbud under tiden.

Simhallar och ishallar

Mölndals stad har beslutat att tillfälligt stänga simhallar och ishallar för allmänheten. Det gäller tills vidare i väntan på nya besked från myndigheterna.

De anläggningar som kommer att vara tillfälligt stängda för allmänheten är:

Anläggningarna kommer även fortsatt att vara öppna för skolverksamhet (inklusive simskola) och föreningars träningsverksamhet i enlighet med gällande rekommendationer och direktiv.

Föreningar och privata aktörer som hyr tid vid stadens anläggningar och lokaler bestämmer själva om de ställer in sin verksamhet eller inte.

Idrottshallar och fotbollsplaner

Våra idrottshallar är tills vidare öppna för bokad verksamhet. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida. Mölndals stad hänvisar föreningar och besökare till att följa de direktiv och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har för idrottshallar samt de skärpta, lokala och allmänna råd som gäller.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna i Mölndal är öppna men har begränsat antalet besökare.

Bokning av lokal och anläggning

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset. Vi gör allt vi kan för att på bästa sätt stötta och hjälpa dig som företagare.

Nu gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Därför gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

  • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.

  • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.

  • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.

  • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.

  • Krisinformation.se , krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-26 14.01