Coronaviruset

Mölndals stads samlade information om hur de skärpta råden påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast uppdaterat 25 februari 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Begränsa nya kontakter. Undvik platser där det är risk för trängsel, till exempel köpcentrum, butiker och kollektivtrafik. Avstå från icke-nödvändiga resor. Använd munskydd när du reser i kollektivtrafiken. Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Arbeta hemifrån om det är möjligt. Vid minsta symtom, stanna hemma!

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället är stadens krisledning åter aktiverad. Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs vad vi som kommun gör för att minska smittspridningen, samt vad du kan göra för att bidra.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

 • Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • Undvik aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel där trängsel kan uppstå.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.
 • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta.

Tack för att du håller i, håller ut och håller avstånd!

Skärpta regionala rekommendationer från 17 februari

Västra Götalandsregionen har infört skärpta rekommendationer efter att antal bekräftade fall av covid-19 ökat. Rekommendationerna gäller från och med 17 februari 2021 till och med 14 mars 2021. 

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus och håll avstånd.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken.
 • Avstå från icke nödvändiga resor. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik oavsett tid på dygnet.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid inomhus, inte går att undvika. Observera att du trots munskydd bör undvika nära kontakt och hålla avstånd.
 • Arbeta hemifrån om du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Ny pandemilag den 10 januari

 • Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.
 • Från och med den 10 januari måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Varje besökare måste ha tillgång till en yta av minst 10 kvadratmeter och ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.
 • Max åtta personer får samtidigt vistas på platser som hyrs ut för privata sammankomster till exempel fest- och föreningslokaler.
 • Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av deras frågor och svar: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen.
 • Nya restriktionerna för hur många som får träffas här.

Regler för dig som bor med en person som har covid-19

För att förhindra att smitta andra ska du som är vuxen eller går på gymnasiet inte gå till jobbet eller till skolan. Det gäller under sju dagar. Detta gäller även för barn i förskola och grundskola.

Behöver du hjälp?

Vi har många volontärer som gärna hjälper till.

Kontaktcenter

Vi har begränsat besökstiderna för kontaktcenter med anledning av de skärpta råden.

Kontaktcenter har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 12-16.30 samt torsdag kl 12-18. Vi svarar på mejl och telefon från kl 8 alla vardagar.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet för friska barn och frisk personal och följer myndigheternas rekommendationer.

Fortsatt kombinerad undervisningsform för elever i årskurs 7-9

Som en försiktighetsåtgärd efter sportlovet kommer årskurs 7-9 fortsatt att vara i skolan minst 20 procent av tiden och resterande tid ha fjärr- och distansstudier. Beslutet gäller till och med den 7 mars 2021.

Hur schemat kommer se ut för eleven kommer att kommuniceras via skolan som eleven går på. Du som vårdnadshavare kommer att få information från elevens skola om hur undervisningen kommer att ordnas och när eleven ska gå till skolan.

Inga nationella prov vårterminen 2021

Den 15 december 2020 meddelade Skolverket att de nationella proven för vårterminen 2021 ställs in. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning


Utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet bedriver distansundervisning på 80 procent till och med den 14 mars. Detta efter att Smittskydd Västra Götaland infört ett maxtak på 20 procent för närundervisning inom länet. Dessa rekommendationer har löpande omprövning utifrån det rådande läget i länet.

Som en försiktighetsåtgärd efter sportlovet kommer Franklins gymnasium bedriva sin undervisning på heltidsdistans även under vecka 9. För Krokslättsgymnasiet ligger andelen undervisning på plats på 10 procent.

Frejagymnasiet fortsätter hålla sin undervisning på plats. Då gymnasiesärskolor inte omfattades av de tidigare rekommendationerna så påverkas de inte heller av denna justering.

Vuxenutbildningen på Campus Mölndal för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för prioriterade målgrupper. Vid tillfällena för närundervisning erbjuds även dessa grupper engångsmunskydd. Detta sker i samband med Smittskydd Västra Götlands rekommendationer om att munskydd kan användas i inomhusmiljöer där vuxna vistas under längre perioder.

Vård och omsorg

Alla besökare på stadens äldreboenden erbjuds ett snabbtest mot covid-19.

Mölndals stad avråder starkt från att besöka stadens äldreboenden med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom.

Den 30 december påbörjade Mölndals stad vaccineringen mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att du som bor på äldreboende eller är inskriven i hemsjukvården kommer att vaccineras i första hand.

Vaccinering

Vaccin mot covid-19 ges vid två olika tillfällen med 4-5 veckors mellanrum för att ge ett fullgott skydd. Mölndals stad erbjuder vaccinering till boende på äldreboende, bostäder med särskild service, och till dig som har hemtjänst och kommunal hälso och sjukvård. Läs mer om vaccinering i Mölndals stad.

Om du inte ingår i målgrupperna som vaccineras just nu kan du se när det är dags för din tur och hålla dig uppdaterad via 1177.

Bibliotek och museum

Biblioteken i Mölndal är just nu inga mötesplatser utan endast öppna för snabba ärenden.

 • Alla sittplatser är borttagna – stanna inte längre än nödvändigt
 • Minst en dator finns tillgänglig på varje bibliotek
 • Utskrifter och kopiering är avstängda.

Mölndals stadsmuseum har stängt. Ta gärna del av vårt digitala utbud under tiden.

Simhallar och ishallar

Vi har stängt alla simhallar och ishallar för allmänheten efter regeringens skärpta restriktioner den 18 december. De är däremot öppna för föreningsledd träning för barn och unga födda 2002 och senare från den 8 februari.

Åby isstadion (isbanan utomhus) är öppen för föreningsledd träning för barn, ungdomar och seniorlag.

Våra simhallar och ishallar:

Idrottshallar och fotbollsplaner

Vi har stängt alla idrottshallar för allmänheten efter regeringens skärpta restriktioner den 18 december. De är däremot öppna för föreningsledd träning för barn och unga födda 2002 och senare från den 8 februari.

Alla konstgräsplaner är öppna för bokad organiserad träning för barn, juniorer och seniorer. De föreningar som organiserar träningsverksamhet på vår anläggningar är själva ansvariga för att följa regeringens restriktioner.

Fritidsgårdar

Våra fritidsgårdar är öppna från den 9 februari för barn och unga upp till och med gymnasiet. Fritidsgårdarna erbjuder även digitala aktiviteter på sociala medier. Kika gärna på ungmolndal på Instagram.

Fritidsbanken Mölndal

Fritidsbanken Mölndal är öppen från 26 januari. De nationella restriktionerna gäller och vi begränsar antalet besökare i lokalen för en smittsäker verksamhet.

Bokning av lokal och anläggning

Från och med den 10 januari får max 8 personer vistas tillsammans i lokaler och anläggningar som hyrs ut av kommunen. Det gäller även för privata tillställningar, exempelvis festligheter eller möten.

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset.

Nu gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Regeringen har beslutat att införa en nationell begränsning av öppettiderna för restauranger och serveringsställen till 20:30, oavsett om alkohol serveras eller inte. Serveringsställen och restuaranger kan efter 20.30 ha öppet för avhämtning eller hemleverans av mat. Ändringarna gäller från den 1 mars 2021.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad