Information kring coronaviruset och utbildnings­förvaltningens skol­verksam­heter

Kontinuerligt uppdaterad text om utbildnings­förvaltningens verksamheter i Mölndals stad, kopplat till den aktuella situationen med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Gröna löv syns framför Krokslätts fabrikers fasader.

Viktig information från utbildningsförvaltningen

Denna sida innehåller översiktlig information kring vad som gäller för närvarande inom respektive verksamhet, samt frågor (och svar) kopplat till elever, vårdnadshavare och andra externa besökare. Ny information gulmarkeras.

Utbildningsförvaltningens medarbetare ombeds hålla sig uppdaterade genom att följa informationsflödet på stadens intranät.

Vänligen observera att denna information inte gäller skolförvaltningens verksamheter.

Vad gäller just nu?

Gymnasieskolorna:

Rektorer har möjlighet att införa distansundervisning på deltid vid behov. Detta säkerställer att undervisningen kan genomföras enligt plan även om smittspridningen ökar eller en stor del av elever och personal måste stanna hemma vid symptom.

Dessa anpassningar gäller till och med 1 april 2022.

Gymnasiesärskolan:

Frejagymnasiet fortsätter hålla sin undervisning på plats. Gymnasiesärskolor omfattas inte av de rekommendationer som gäller för gymnasieskolor.

Vuxenutbildningen:

Campus Mölndals rektorer kan vid behov göra anpassningar i schemat för att begränsa antalet elever som vistas i skolornas lokaler samtidigt.

Dessa anpassningar gäller till och med 1 april 2022.

2022-02-21 Rektorer kan införa delvis distansundervisning vid behov

Från och med 21 februari är det möjligt för rektorer att införa delvis distansutbildning inom gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Detta säkerställer att undervisningen kan genomföras enligt plan även om smittspridningen ökar eller en stor del av elever och personal måste stanna hemma vid symptom. För vuxenutbildningen kan rektorerna vid behov göra anpassningar i schemat för att begränsa antalet elever som vistas i skolornas lokaler samtidigt.

Dessa anpassningar gäller till och med 1 april 2022.

2022-01-11 Delvis distansundervisning för vuxenutbildningen och gymnasieskolorna

På grund av den ökade smittspridningen har utbildningsnämndens ordförande tagit beslutet av att införa delvis distansundervisning för vuxenutbildningen och gymnasieskolorna.

För vuxenutbildningen är grundregeln att ett undervisningspass i veckan, per klass ska hållas digitalt. Utöver detta tillämpas flera smittskyddsåtgärder så som att elever och personal ombeds att använda munskydd och handsprit på plats i lokalerna och att endast vistas i lokalerna då de har undervisning.

För gymnasieskolorna är riktlinjen att varje enskild klass inom ska ha distansundervisning minst en dag per vecka. Närundervisning är dock fortfarande huvudregeln för utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet.

Dessa riktlinjer gäller till och med 20 februari men kan komma att ändras beroende på det rådande smittläget.

2021-12-21 Delvis digitala uppstarter för Campus Mölndal

Vårens uppstarter kommer hållas på plats men kommer utgå ifrån ett särskilt schema för att undvika trängsel. Beslutet tas efter att regeringen uppmanat till att undvika trängsel och större samlingar på universitet, högskolor och vuxenutbildningar.

2021-09-27 Elever erbjuds drop-in vaccination på Campus Mölndal

Elever på vuxenutbildningarna hos Campus Mölndal kan nu välja att vaccinera sig mot covid-19 på plats i skolans lokaler. Vaccineringen genomförs i samband med Närhälsan Krokslätts Vårdcentral. De elever som vill vaccineras ska fylla i en hälsodeklaration som delas ut dagarna innan vaccinationstillfället. För att underlätta för eleverna behöver de inte själva boka någon tid för vaccineringen utan vårdcentralen meddelar exakt datum för vaccineringen.

2021-08-25 Gymnasieelever erbjuds vaccin i skolan

Elever födda 2005 eller tidigare på Franklins gymnasium, Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet erbjuds nu vaccin mot Covid-19 på plats i skolornas lokaler. Vaccineringen är möjlig genom ett samarbete med Närhälsan Krokslätt Vårdcentral och BVC. Vid varje vaccinationstillfälle kommer en distriktssköterska och en läkare att finnas på plats tillsammans med skolsköterskor för att underlätta arbetet.

Tid för vaccination och flödesschema kommer att planeras av gymnasieskolorna i samarbete med Närhälsan.

2021-08-09 Närundervisning är huvudregeln för gymnasieskolorna till hösten

Den 12 juli meddelade regeringen att närundervisning ska vara huvudregeln för gymnasieutbildningar till höstterminen 2021. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning. Denna ändring från regeringen gäller från och med den 10 augusti.

2021-06-01 Campus Mölndal fortsätter med distansundervisning

Vuxenutbildningarna på Campus Mölndal fortsätter bedriva distansundervisning även efter att de nationella rekommendationerna har lyfts. De prioriterade grupper som tidigare haft närundervisning fortsätter med detta terminen ut, inga nya grupper läggs till. Inför hösten planeras flera digitala uppstarter med möjlighet att utöka de prioriterade grupperna i långsam takt med hänsyn till vaccinationsläget och smittläget.

2021-04-28 Gymnasieskolorna fortsätter med hälften av eleverna på plats

Utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet fortsätter bedriva kombinerad fjärr- och distansundervisning med närundervisning med högst 50 procent av eleverna i skolan samtidigt. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar att högst två tredjedelar av gymnasieeleverna bör vara på plats samtidigt i skolan. Men för att minimera risken för trängsel väljer Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet att fortsätta med hälften av eleverna på plats. Detta gäller terminen ut om inte smittläget får en ökning.

2021-04-14 Regionala rekommendationer ändras

Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet bedriver nu sina utbildningar med högst 50 procent av eleverna på plats samtidigt i skolorna. Detta gäller till och med den 2 maj och utgår från Smittskydd Västra Götalands rekommendationer om att högst hälften av gymnasieeleverna bör vara på plats samtidigt i skolan. Elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i dessa 50 procent.

2021-03-25 Nationella rekommendationer avslutas och regionala rekommendationer förlängs

Från och med den 1 april så avslutas de nationella rekommendationerna och gymnasieskolorna ska istället anpassa distansundervisningens grad utefter de regionala rekommendationerna. Smittskydd Västra Götaland förlänger rekommendationerna, om minst 20 procent närundervisning och högst en tredjedel av skolans elever på plats samtidigt, till den 18 april. För Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet innebär detta distansundervisning på 80 procent till och med den 18 april. Undan tag kan göras för elever med extra behov av skolförlagd undervisning.

2021-03-05 Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet återgår till 20 procent närundervisning

Detta sker efter att Smittskydd Västra Götalands infört ett minimum på 20 procent närundervisning. Andelen elever på plats i skolan får samtidigt inte överstiga en tredjedel, detta gäller från den 15 mars till och med 1 april. På grund av det rådande läget i Mölndal håller gymnasieskolorna sig till minimumgränsen redan vecka 10.

2021-02-25 Campus Mölndal erbjuder engångsmunskydd till de prioriterade grupper som har närundervisning

Detta sker i samband med Smittskydd Västra Götalands rekommendationer om att munskydd kan användas i inomhusmiljöer där vuxna vistas under längre perioder.

2021-02-22 Under vecka 8 gäller 100 procent fjärr- och distansundervisningen på gymnasieskolorna

Detta sker efter att nya rekommendationer kommit från Smittskydd Västra Götaland. Veckan efter sportlovet rekommenderas fjärr- och distansundervisning så långt möjligt. Bakgrunder är den ökade risken för smittspridning.

2021-02-17 Fortsatt maxtaket på 20 procent närundervisning för gymnasieskolorna

Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet fortsätter bedriva sina utbildningar på distans på 80 procent. Detta efter att Smittskydd Västra Götaland förlängt det tidigare maxtaket på 20 procent närundervisning för regionen. Detta gäller till och med 14 mars och rekommendationerna omprövas löpande utifrån det rådande läget i länet.

2021-02-03 Smittskydd Västra Götaland förlänger maxtaket på 20 procent närundervisning

Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet fortsätter därmed bedriva sina utbildningar på distans på 80 procent. Detta efter att Smittskydd Västra Götaland förlängt det tidigare maxtaket på 20 procent närundervisning för regionen. Detta gäller till och med 28 februari.

2021-01-21 Gymnasieskolorna återgår till fjärr- och distansundervisning på deltid

Regeringen har beslutat att gymnasieskolor, från och med 25 januari, ska bedriva sin undervisning som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och undervisning på plats i skolan. Detta gäller till och med 1 april 2021 och graden distansutbildning beror på smittläget i länet. Smittskydd Västra Götaland har infört ett maxtak på 20 procent närundervisning som gäller till och med 7 februari.

Utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet återgår därmed till fjärr- och distansundervisning på 80 procent.

Frejagymnasiet fortsätter hålla sin undervisning på plats. Då gymnasiesärskolor inte omfattades av de tidigare rekommendationerna så påverkas de inte heller av denna justering.

2021-01-08 Vårterminens uppstart blir digital för Campus Mölndal

För alla nya elever på Campus Mölndal inleds vårterminen nu istället en digital uppstart. Det finns dock specifika grupper som av olika anledningar behöver ha en uppstart på plats. För att undvika trängsel och smittspridning kommer grupperna delas in efter ett schema.

Efter uppstartsveckan kommer undervisningen fortsätta följa de riktlinjer som infördes den 24 november. Stor del av undervisningen kommer att ske på distans och prioriterade grupper kommer att erbjudas ett undervisningstillfälle i skolan per vecka med ett maxantal av 10 personer per rum.

Yrkeshögskolan anpassar sig efter det nuvarande läget och fortsätter med fjärr- och distansundervisning på obestämd tid. Även vägledningen fortsätter att hålla sin drop- in över telefon.

2020-12-18

Regeringen har beslutat att alla gymnasieskolor ska fortsätta bedriva fjärr- och distansutbildning fram till den 24 januari 2021. Nya restriktioner kan väntas under vårterminens start.

Gymnasiesärskolan är fortsatt undantagen för dessa restriktioner så Frejagymnasiet kommer att fortsätta sin undervisning som vanligt.

2020-12-08 Fortsatta begränsningar på Campus Mölndals verksamhet i början av vårterminen 2021

För alla nya elever på Campus Mölndal inleds vårterminen med en uppstartsvecka där eleverna får chansen att under ett tillfälle besöka skolan. För att undvika trängsel och smittspridning kommer grupperna delas in efter ett schema.

De elever som studerar en yrkesutbildning med språkstöd kommer besöka skolan vid ytterligare ett tillfälle (totalt två uppstarttillfällen).

Efter uppstartsveckan kommer undervisningen fortsätta följa de riktlinjer som infördes den 24 november. Stor del av undervisningen kommer att ske på distans och prioriterade grupper kommer att erbjudas ett undervisningstillfälle i skolan per vecka med ett maxantal av 10 personer per rum.

Information om vilka undervisningsformer Yrkeshögskolan kommer ha under våren och mer information om drop- in för vägledningen kommer inom kort.

2020-12-03

Regeringen har beslutat att alla gymnasieskolor ska återgå till fjärr- och distansundervisning från och med den 7 december. Nya restriktioner kan väntas innan vårterminens start.

Gymnasiesärskolan är undantagen från beslutet om fjärr- och distansundervisning så Frejagymnasiet kommer fortsätta sin undervisning som vanligt.

2020-11-20: Beslut om begränsningar i Campus Mölndals verksamhet från och med den 24 november

  • Kvällskurserna går över helt på distans igen.
  • Särvux ska bedriva sin undervisning på distans med omedelbar verkan och fram till årsskiftet.
  • Yrkeshögskolan bedriver all sin undervisning på distans resten av året. Viss handledning av elever på plats får förekomma i samråd med chef.
  • Drop in på Vägledning Campus Mölndal bedrivs på distans resten av året.
  • Nivåtester genomförs fortsättningsvis men med ett maxtak på 6 deltagare per tillfälle.
  • Prioriterade grupper får komma till skolan en dag i veckan. De prioriterade grupperna är: Spår 1, slussen på sfi, yrkesutbildningar med språkstöd samt lärling med språkstöd.
  • Från och med den 24 november införs ett maxtak på 10 elever i ett klassrum. Detta är oberoende om eleverna är där för ett nationellt prov, handledning eller lektion.
  • I första hand har de prioriterade grupperna förtur för undervisning i skolan, efter detta prioriteras elevgrupper som behöver komma in för prov samt praktiska moment och slutligen elever i behov av handledning.

2020-11-13: Beslut om delvis införande av distansutbildning inom Mölndals stads gymnasieskolor

Ordförande i utbildningsnämnden fattade beslut den 10 november om att införa delvis distansundervisning inom gymnasieskolorna i Mölndal. Beslutet gäller från och med vecka 46 och möjliggör för gymnasieskolorna att vidta ytterligare åtgärder. Frågan om distansundervisning och vilka åtgärder som vidtas i samband med pågående pandemi är ständigt aktuell och i nuläget finns en växande oro bland elever, personal och vårdnadshavare. Utifrån beslutet har rektor möjlighet att planera verksamheten med hänsyn till att begränsa antalet elever som vistas i skolornas lokaler samtidigt och på ett sådant sätt reducera smittspridning.

2020-11-02: Ökade åtgärder för att minska smittspridningen.

Efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med skärpta allmänna råd torsdagen den 29 oktober så har Utbildningsförvaltningen vidtagit extra åtgärder för att minska smittspridning.

Från och med måndag 2 november kommer drop-in till studie- och yrkesvägledningen att vara stängd. Det kommer istället finnas möjlighet att chatta och träffa studie- och yrkesvägledare digitalt.

Gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan i Mölndal har fortsatt ordinarie klassrumsundervisning med flera anpassningar. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan tillhandahåller undervisning i klassrumsmiljö för vissa målgrupper, en del av undervisningen bedrivs på distans.

Situationen kan komma att förändras beroende på utvecklingen i regionen. Utbildningsförvaltningen följer läget och kommer löpande att vidta nödvändiga åtgärder.

2020-10-15: Ordinarie undervisning på gymnasiet och fortsatt distansundervisning på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bedriver gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan i Mölndal för närvarande ordinarie klassrumsundervisning med vissa anpassningar. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan tillhandahåller undervisning i klassrumsmiljö för vissa målgrupper, men den stora delen av undervisningen bedrivs på distans.

2020-06-05: Den 15 juni tar Folkhälsomyndigheten bort sin rekommendation om distansundervisning för elever i gymnasieskolan.
För utbildningsförvaltningens verksamheter i Mölndal innebär detta att gymnasieskolorna i Mölndal planerar att starta ordinarie undervisning i augusti med vissa anpassningar. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan planerar i nuläget för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för vissa målgrupper från den 15 juni.

2020-04-22: Information om matersättning till elever
Mölndals stad har tagit beslutet att inte erbjuda mat till distansstuderande elever på gymnasiet. De flesta av grannkommunerna erbjuder inte lunch då det, rent formellt, inte finns några krav på att en kommun ska erbjuda kostnadsfria luncher på gymnasiet. I Mölndal finns i nuläget inte några planer om att ändra detta beslut.

2020-04-21:  Det traditionella studentfirandet i Göteborgsregionen är inställt pga. risk för smittspridning av covid-19
Utbildningscheferna med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna i Göteborgsregionen har gemensamt fattat beslut om att ställa in allt traditionellt studentfirande i form av utspring och stora folksamlingar. Gymnasieledningen i Mölndals stad planerar just nu ett alternativt firande för de berörda eleverna på Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet och återkommer med mer information snarast möjligt.

2020-03-26: Inget drop-in hos kommunala aktivitetsansvaret (KAA) från och med 26/3 på grund av personalbrist.

2020-03-24: De nationella proven för gymnasieskolan ställs in. Vid gårdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten (2020-02-23) meddelade Skolverket att samtliga nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in med anledning av coronapandemin. Beslutet omfattar hela skolväsendet och alla huvudmän. Betyg ska dock fortfarande sättas. Lärare får använda annat underlag till grund för betygssättningen.

2020-03-20: Studie- och yrkesvägledningen på Campus Mölndal tar inte emot några drop-in besökare i verksamheten från och med vecka 13 (måndagen den 23 mars). Istället kommer alla möten att genomföras via digitala verktyg som telefon, Skype och en ny chattfunktion som införts på webbplatsen (ej längre aktiv).

Nu kan du chatta även med skolexpeditionen på Campus Mölndal (ej längre aktiv).

2020-03-17: Tisdagen den 17 mars kom nya rekommendationer från regeringen om att införa distansutbildning på alla gymnasier, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet från och med onsdag 18 mars. Utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen Mölndals stad följer de aktuella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad gäller för elever inom utbildnings­förvaltningens skol­verksamheter?


Rektorer har möjlighet att införa distansundervisning på deltid vid behov. Detta säkerställer att undervisningen kan genomföras enligt plan även om smittspridningen ökar eller en stor del av elever och personal måste stanna hemma vid symptom.

Dessa anpassningar gäller till och med 1 april 2022.

Frejagymnasiet fortsätter hålla all sin undervisning på plats. Detta då gymnasiesärskolor inte påverkas av gymnasieskolans anpassningar.

Campus Mölndals rektorer kan vid behov göra anpassningar i schemat för att begränsa antalet elever som vistas i skolornas lokaler samtidigt.

Dessa anpassningar gäller till och med 1 april 2022.

Information om praktikbesök/APL

Friska elever ska gå till sin praktik-/arbetsplats precis som vanligt. Det är arbetsplatsen som i första hand avgör om den är öppen för personal, elever och besökare. Elever ansvarar själv för att hålla sig uppdaterade kring vad som gäller för deras praktik-/arbetsplats. Elever som inte kan gå till sin praktik-/arbetsplats ska kontakta sin lärare.

Vad gäller för anställda inom utbildnings­förvaltningens skol­verksamheter?

Tillsammans med arbetstagarens närmaste chef/rektor bedöms huruvida en person som är inom förvaltningen kan arbeta hemifrån. Bedömningen görs utifrån verksamhetens behov.

All personal som uppvisar tecken på förkylningssymtom ska hålla sig hemma för att undvika smitta.

Frågor och svar, utbildnings­förvaltningens skolverksamheter

Fråga: Hur får jag kontakt med min lärare?
Svar: I första hand via lärplattformen. Om du behöver hjälp att hitta kan du kontakta den skola du studerar på.

Fråga: Vad gör jag om jag inte kommer in i skolans lärplattform?
Svar: För att få hjälp med inlogg till lärplattformen så kan du ta kontakt med skolan, se kontaktuppgifter ovan, så hänvisar de dig vidare.

Fråga: Kan jag fortsätta på min praktik?
Svar: Generellt sett ska friska elever ska gå till sin praktik-/arbetsplats precis som vanligt. Det är arbetsplatsen som i första hand avgör om den är öppen för personal, elever och besökare. Om du blir rekommenderad att stanna hemma tar du kontakt med din lärare.

Undantaget ovanstående är minderåriga elever på Vård- och omsorgsprogrammet som inte får göra praktik i arbetslivet just nu. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning om att hantera det nya Coronaviruset som en smitta med riskklass 3.

Om du blir rekommenderad att stanna hemma från din praktik-/arbetsplats och inte har någon lärare att kontakta, så kan du ta kontakt med kommunens aktivitetsansvar.


Frågor och svar, studie- och yrkesvägledningen

Fråga: Hur bokar jag tid hos en studie- och yrkesvägledare?
Svar: Du kontaktar som vanligt Vägledning Campus Mölndal via mail vagledning.campus@molndal.se eller ringer oss på 031-315 10 14.


Frågor och svar, kommunens aktivitetsansvar

Fråga: Ska mitt möte med kommunens aktivitetsansvar ställas in?
Svar: Nej, vi träffas som planerat.


Kontakt

Jens Holm
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 21
jens.holm@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad