Mölndal årets kommun i mätning av Göteborgsregionens företagsklimat

– I spåren av Coronapandemin kämpar många företag på olika vis för sin överlevnad. En bra kommunikation och god service från staden är än viktigare i denna situation. Vi är därför glada och tacksamma för att vårt arbete med att finnas till för näringslivet igår blev uppmärksammat genom en mycket god placering i Sveriges kommuners och regioners insiktsmätning, säger Mölndals stads näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Insikt 2019 är den åttonde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet för att gagna företagsklimatet.

Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De sex myndighetsområdena som ingår i mätningen är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandtillsyn.

Mölndal Årets insiktskommun

Nytt för i år är att Business Region Göteborg väljer att uppmärksamma den kommun som har hög och jämn nivå på sin kommunala service genom utmärkelsen Årets insiktskommun.

För att kvalificera sig till utmärkelsen ska man ha ett NKI-värde på minst 70 inom alla sex ingående myndighetsområden. 70 är den nivå som SKR satt upp som gränsen till ett högt NKI. Mölndals stad uppnår som enda kommun i Göteborgsregionen dessa kriterier. Årets totala NKI hamnar på 76.

- Insiktsmätningen syftar till att hela tiden stimulera kommunerna till att jobba med att utveckla sin kommunala service så att den håller så hög och jämn kvalitet som möjligt över hela linjen. Då gäller det att ha ett högt NKI-värde inom varje myndighetsområde som mäts, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimat på Business Region Göteborg.

Mölndals stad gratulerar även Öckerö kommun som har årets högsta totala NKI på 79 i regionen och Ale kommun som årets klättrare med en ökning på 4,4 enheter till 71.

– Mölndals stads förvaltningar vet hur viktigt näringslivet är för staden och vi jobbar alla med att kontinuerligt finjustera vår service och finnas till för näringslivet. Med anledning av coronakrisen kan företagare hitta vår åtgärdslista på molndal.se, säger näringslivschef Carina Kloek-Malmsten

Kontakt

Carina Kloek-Malmsten
Näringslivschef
Näringslivsenheten
031-315 13 11
carina.kloek-malmsten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad