Årsredovisningen för 2019 är klar

Under 2019 invigdes Sveriges största insektshotell, Lilla Åbybadet byggdes och staden nominerades som årets tillväxtkommun. I Mölndals stads årsredovisning, som godkändes på kommunfullmäktige den 22 april, finns mycket att läsa om året som gick.

Den 22 april tog fullmäktige ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt godkände årsredovisningen. I årsredovisningen kan du läsa om hela kommunkoncernens verksamhet. Det finns även intressanta berättelser från verksamheterna med fokus på jämlik hälsa.

Några siffror från året som gick

  • Sju av tio har en positiv bild av Mölndals stad
  • Tre av fyra rekommenderar Mölndal som bostadsort
  • Under 2019 växte Mölndals befolkning från 68 152 personer till 69 364 personer.
  • 71 procent av de anställda rekommenderar sin arbetsplats
  • 92 procent av alla villahushåll är nöjda med sin avfallshantering
  • Resultatet för Mölndals stad 2019 är positivt och slutar på 288 miljoner kronor.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad