Tillsyn av trängsel på restauranger och andra serveringar

Mölndals stad utför under vecka 18 tillsynskontroller i syfte att undersöka att restauranger, kaféer med mera följer Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer för att förhindra spridning av coronaviruset covid-19. Inspektionerna påbörjas måndag 27 april och pågår till och med torsdag 30 april.

Syftet med inspektionerna är att informera om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och att kontrollera om verksamheterna följer bestämmelserna.

- Vi vill med detta betona allvaret i Folkhälso­myndighetens rekommendationer och följa upp hur det ser ut på restauranger, kaféer och andra verksamheter som serverar mat. säger Per Kaarle, chef vid miljöförvaltningen.

- Många kaféer och restauranger tar ett ansvar för att hindra smittspridning. Samtidigt får vi signaler om att reglerna inte följs lika bra överallt. Det är också viktigt att alla som går på restaurang tar eget ansvar för att följa reglerna. Om alla hjälps åt blir det också lättare för de som bedriver verksamheten, säger Per Kaarle. Vi behöver ha större och tillräckliga avstånd till varandra är vi normalt sätt är vana vid.

De nya skärpta rekommendationerna med anledning av coronapandemin innefattar bland annat att mat ska serveras vid borden. Gästerna ska alltid kunna hålla minst en armlängds avstånd till varandra. Samma regler gäller för uteserveringar. Det får inte uppstå trängsel i kön, vare sig innanför eller utanför dörren till serveringen.

Om reglerna inte följs har smittskydd Västra Götaland rätt att stänga ned verksamheten.

Information till dig som har en restaurang eller andra serveringar

Nya regler med anledning av covid-19:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det upp- står trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Så anmäler du trängsel på restaurang eller andra serveringar

Klagomål kan rapporteras in till miljöförvaltningen via formuläret:

Trängsel på andra platser än restauranger eller andra serveringar

Miljöförvaltningen ansvarar inte för tillsyn av trängsel på allmänna platser som parker och torg, butiker, i kollektivtrafik med mera. Då gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Om du ser trängsel på dessa platser bör du vända dig direkt till den som driver verksamheten och hänvisa till denna föreskrift.

Föreskriften pekar på allas ansvar, såväl olika verksamheters som varje individs ansvar, att hålla tillräckliga avstånd.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad