Våra åtgärder ger effekt

I en svår tid gör vi allt vi kan. Här summerar vård- och omsorgsförvaltningen coronapandemins effekter i Mölndal hittills.

Vi förberedde oss på det värsta

När vi nåddes av de första rapporterna från coronapandemin i Stockholm visste ingen vad som väntade oss här i Mölndals stad. Så vi förberedde oss på det värsta.

Vi mobiliserade resurser, jagade skyddsutrustning, införde besöksförbud på eget bevåg och tvingades fatta en mängd snabba beslut på kort tid. Vår personal arbetade hårt för att få våra verksamheter att fungera på bästa sätt, trots tung arbetsbelastning och oro från både familj, kollegor, brukare och anhöriga.

Tryggt med kompetent personal

Så här långt kan vi med glädje, och viss lättnad, konstatera att de åtgärder vi gjort hittills har haft god effekt. Det hårda arbetet vi gjorde i början av den här resan har absolut varit mödan värd.

Vi kanske inte har sett det värsta ännu, men det känns tryggt att vi har en så kompetent personal som håller fast vid de rutiner som finns och sköter den basala hygienen på ett fantastiskt sätt. Det är de som gör skillnad i den här situationen och ska ha all beröm för att statistiken ser så bra ut som den gör just nu.

Jämförelser med tidigare år

Faktum är att vi inte haft fler svårt sjuka brukare i år jämfört med samma tidpunkt förra året. Vi har en relativt låg dödlighet så här långt. Sjukfrånvaron hos personalen har förvisso varit hög inom vissa verksamheter periodvis, men totalt sett inte avsevärt högre än vid till exempel säsongsinfluensa.

Många har blivit friska

De flesta som insjuknat i covid-19 har blivit friskförklarade, både personal och brukare. Även flera personer som tillhört en eller flera riskgrupper har klarat sig bra. Endast ett fåtal av våra särskilda boenden har hittills haft bekräftad smitta, och den har dessutom varit begränsad till enstaka enheter.

Fortsatt en allvarlig situation

Vi vill inte på något sätt förminska den allvarliga situationen vi fortfarande befinner oss i. Många medborgare i Mölndals stad har förlorat nära och kära till följd av coronapandemin, och vi beklagar innerligt deras sorg.

Vi gör allt vi kan

Vi vill att du som Mölndalsbo, oavsett om du är brukare, närstående eller personal, ska kunna känna dig trygg med att vi gör allt vi kan för att minska smittspridning och ge en säker vård och omsorg.

Om vi alla hjälps åt och fortsätter att respektera de hygienrutiner och rekommendationer som nationella kunskapsmyndigheter förmedlar, så finns det gott hopp om att vi kan ta oss igenom den här pandemin.

Med vänliga hälsningar,
Göran Isacsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden
Eva Klang Vänerklint, chef vård- och omsorgsförvaltningen
Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Göran Isacsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden, Eva Klang Vänerklint, chef vård- och omsorgsförvaltningen, Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad