Nedskräpning på återvinningsstationer

Stolar, bord, soffor, färgburkar listan på saker som dumpas på återvinningsstationer kan göras lång. Bilderna nedan visar hur det kan se ut på en återvinningsstation efter en helg. 

Nedskräpning på återvinningsstationer är ett återkommande problem. Under våren när många rensar hemma märker Håkan Labe, enhetschef på tekniska förvaltningen, att problemet blir större. Men det är inte bara privatpersoner som skräpar ner, det händer även att verksamheter dumpar avfall på återvinningsstationer.

Återvinningsstationer är till för att lämna förpackningar och tidningar. På vissa återvinningsstationer kan man även lämna små batterier och textilier. Jag blir frustrerad när jag ser att folk dumpar saker som inte hör dit. Allt från möbler till byggmaterial, leksaker, färgburkar och annat farligt avfall. Vill man inte ha kvar saker, skänk bort det eller lämna till en återvinningscentral. Var och en ansvarar för att sortera sitt avfall och lämna det på rätt ställe.

Enligt Labe är problemet störst på återvinningsstationerna vid Alfhöjdsgatan, Lammevallsgatan, Lantbruksgatan och Enerbacken.

Vem sköter återvinningsstationerna?

Mölndals stads tekniska förvaltning sköter alla återvinningsstationer, bortsett från stationen vid Willys Ekenhuset i Kållered som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI). Stationerna städas 3 gånger per vecka; måndagar, onsdagar och fredagar. Vår och höst spolas alla stationer rent. Vid storhelger görs extra tömningar vid behov.

Om det är skräpigt på en återvinningsstation, anmäl det på molndal.se/avs. För att rapportera problem med stationen vid Willys Ekenhuset gå in på ftiab.se.

Tillsammans motverkar vi nedskräpning

Att komma till en återvinningsstation som är nedskräpad kan kännas otrevligt. Att skräpa ner är förbjudet och kan ge böter eller fängelsestraff. Nedskräpning skapar dessutom onödiga kostnader, till exempel extra transporter och personalkostnader. Vanessa Maciel Pinto, kommunikatör på tekniska förvaltningen, önskar att alla hjälps åt att hålla rent.

Allt fler lämnar in förpackningar och tidningar till återvinning. Och de allra flesta gör det på rätt sätt, vilket är jättebra. Alla kan hjälpa till genom att tänka på att endast ta med förpackningar och tidningar till en återvinningsstation och platta till dessa så mycket det går. Möbler, farligt avfall, leksaker är saker som inte hör hemma där, varken i containern eller på marken.

På frågan om man inte löser problemet med nedskräpning genom att städa återvinningsstationerna oftare blir svaret nej.

Nä, vi städar ofta nog tycker jag. Vi satsar gärna på att jobba förebyggande och långsiktigt med att ge kunskap och skapa medvetenhet om källsortering och hur man hanterar sitt avfall på ett bra sätt. Det gör vi i olika forum och även i dialog och samarbete med hyresvärdar/BRF:er. Men vi behöver satsa ännu mer på det, framför allt gentemot boende i lägenhet, säger Vanessa.

Vill du få till en bättre källsortering?

Ladda ner vår källsorteringsguide. I den finns information om vart och hur du ska sortera olika typer av avfall.

Finns det miljörum med fullsortering där du bor? Om inte, prata med din hyresvärd. Be om att få möjlighet att källsortera och även tillgång till grovsoprum om sådant finns. Behöver du besöka en återvinningscentral, kan du be din hyresvärd om ett åvc-kort.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad