Behov av extra skyddsutrustning för privata utförare av vård och omsorg

Privata utförare av vård och omsorg kan beställa extra skyddsutrustning vid behov enligt särskilt avtal.

Någon tar på sig skyddshandskar.

Ökat behov ledde till brist

Under coronapandemin ökade behovet av skyddsutrustning enormt i verksamheter som arbetar med vård och omsorg. Viss skyddsutrustning blev bristvaror och kunde periodvis inte levereras alls.

Normal mängd kan beställas igen

Det råder inte längre samma brist och utförare av vård och omsorg kan därför återigen själva beställa skyddsutrustning. Men endast den mängd som normalt behövs i verksamheten.

Avtal för extra beställning vid behov

Skulle behovet av skyddsutrustning överstiga den normala konsumtionen, på grund av exempelvis bekräftad smitta, kan beställning av extra utrustning göras enligt ett särskilt avtal.

Västra götalandsregionen har ingått ett ramavtal som heter Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020. Avtalet ger möjlighet för kommuner och kommunalt finansierade utförare att göra avrop på extra skyddsutrustning vid behov.

Avtalet omfattar följande sex artiklar:

  • visir
  • munskydd
  • förkläden
  • handskar
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

Privata utförare omfattas av avtalet

Avtalet omfattar även privata utförare* av vård och omsorg inom Mölndals stad. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att godkänna att den privata utföraren får göra beställningar enligt avtalet.

Fyll i blankett

Privata utförare*, som är i behov av extra skyddsutrustning, fyller i blanketten Anmälan för avrop, privat verksamhet som finns på sidan Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020.

När blanketten är ifylld skickas den till samordnare på vård- och omsorgsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Relaterad information

*kommunalt finansierade utförare

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
karin.blomqvist@molndal.se

Christina Josefsson Vik
Metodutvecklare

Dela på:

Senast uppdaterad