Avsiktsförklaring för vattenförsörjning

Den 23 juni skrev representanter för Göteborgs stad och Mölndals stad på en avsiktsförklaring för vattenförsörjning. Kommunerna vill fördjupa och förstärka samarbetet kring vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten.

Mölndals stad och Göteborgs stad har en lång tradition av samarbete i frågor som rör dricksvatten. Genom denna avsiktsförklaring vill kommunerna fördjupa och förstärka samarbetet kring dricksvatten.

Några av samarbetsfrågorna som identifierats kommunerna emellan är råvatten, där kommunerna ska samverka för en långsiktigt och hållbar försörjning av råvatten och hushållning med vattnet från Rådasjön.

Ytterligare områden för samarbete är:

  • Rådasjöns råvattenpumpstation
  • Utbyggnad av Mölndals vattenverk och
  • Ökad trafiksäkerhet runt Lackarebäcks vattenverk.

Anders Enelund, ordförande i tekniska nämnden, Göran Werner, teknisk chef i Mölndals stad, Claes Johansson, ordförande för Kretslopp och vattennämnden i Göteborgs stad och Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör, drack ett symboliskt glas dricksvatten efter att ha undertecknat avsiktsförklaringen.

- Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med Göteborgs stad kring vårt viktigaste livsmedel, säger Göran Werner.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad