Cykling och allemansrätten

Just nu är det många som vill ut i skog och mark. Som en följd av det får Mölndals stad en del frågor och synpunkter om vad som gäller kring cykling i naturen. Vad får man och vad får man inte göra som cyklist?

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen. Men det finns några saker du behöver tänka på. Cykla inte över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas. Dessutom så behöver du visa hänsyn gentemot andra som vistas i naturen.

Kommunen eller polisen kan lokalt reglera cykling, när det gäller till exempel på motionsspår, ridvägar och vandringsleder. På Bohusleden finns till exempel inget förbud mot att cykla. Inte heller i naturreservaten i Mölndals stad. I vissa av naturreservaten behöver du ändå tänka på att hålla dig till särskilda cykelstigar och hålla dig borta från rena promenadstigar. Kontrollera gärna i de olika reservatens beslut vad som gäller just där du vill cykla. Mer information om naturreservat och naturområden i Mölndal

Tänk på detta när du cyklar i naturen

Anpassa körstilen beroende på underlaget

Det har gjorts ett antal undersökningar runt om i världen för att mäta slitaget från cykling i naturen. Ingenting visar att det belastar mer än till exempel vandring. Men cyklister bromsar ibland på ett sätt som lämnar tydliga spår efter sig – därför är det viktigt att vi anpassar körstilen beroende på underlaget.

Sänk farten vid möten och bidra till ett trevligt möte

Cyklister rör sig ofta både snabbt och tyst – då är det lätt hänt att man råkar skrämma någon man hinner ikapp. Kom ihåg att uppträda vänligt och sänk farten vid möten. Det gäller särskilt vid möten med hästar och hundar som lätt kan skrämmas av cyklister – men också fotgängare. Och det är såklart alltid härligt med ett trevligt bemötande i skogen.

  • Vid gruppcykling kan den som ligger först informera mötande om hur många cyklister som kommer att passera. Den som ligger sist i gruppen kan berätta att alla har åkt förbi. Tänk på att organiserade arrangemang inte omfattas av allemansrätten.

  • Använd ringklockan för att göra dig hörd på avstånd, så slipper du höja rösten. Dock inte för möten med hästar och hundar som kan skrämmas av ringklocka. Här gäller det att sakta ned och få kontakt med ryttaren innan du cyklar vidare.
    Här kan du läsa mer om Cykling i naturen och Allemansrätten

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad