Barn och unga rekommenderas testning för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att barn och unga med symtom på covid-19 testas för coronaviruset. Målsättningen är en snabbare återgång till skolan för de barn som testas med ett negativt provsvar.

Rekommendationen innebär att barn i årskurs F-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Mölndals stad följer de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppmanar dig som vårdnadshavare till barn och unga att ta del av och följa dessa. Det är regionerna, i vårt fall Västra Götalandsregionen, som hanterar provtagning.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Barn i förskola rekommenderas stanna hemma utan provtagning

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symptom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Ett negativt provsvar möjliggör återgång till skola och andra verksamheter när barnets allmäntillstånd tillåter. Vid positivt provsvar stannar barn hemma enligt samma rutiner som vuxna.

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad