Stadens krisledning avslutad

I början av mars aktiverades en särskild krisledningsorganisation i staden som skulle arbeta med det nya coronaviruset. Det fanns ett stort behov av att snabbt komma igång med arbetet för att förhindra smittspridningen av covid-19. Stadens verksamheter skulle anpassas utifrån regeringens och Folkhällsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, ett arbete som behövde en särskild organisation.

Charlotta Källerfelt, säkerhets- och beredskapschef, berättar:
– Vårt mål har varit att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen och att hålla de som på olika sätt deltar i våra verksamheter såsom elever, boende och anhöriga med flera, informerade om hur åtgärderna påverkar dem. Det kom nya riktlinjer och förutsättningarna ändrades snabbt, vilket gjorde att läget i början var orolig och ansträngd. Idag är vi inte längre i detta akuta läge.

Nu avslutar vi arbetet i krisorganisationen

Pandemin har övergått till en annan fas, där riktlinjer och arbetssätt har arbetats fram. Läget är fortsatt allvarligt men situationen har stabiliserats och staden har arbetat fram hållbara rutiner för att hantera smittspridningen. Därför finns inte längre behov av att ha en särskild krisledningsorganisation aktiverad.

Vad har krisledningen arbetat med, kan du ge exempel?

– Ett viktigt fokus har varit att nå stadens 5000 medarbetare med gällande rekommendationer, de som möter Mölndalsborna, säger Charlotta. Vi har hållit ihop arbetet med hur staden som arbetsgivare agerar i förhållande till rekommendationer från myndigheterna. Vi har också samverkat med andra viktiga organisationer, kommuner och Länsstyrelsen.

Hur påverkar detta Mölndalsbon?

Det har varit en intensiv period och vi vet att många har drabbats av viruset, men vi ser också små ljusglimtar i denna annorlunda tillvaro. Från och med den 1 oktober är det tillåtet att besöka äldreboenden i staden igen, ett efterlängtat besked för många. Att arbetet i stadens krisledningsorganisation avslutas kommer förmodligen inte påverka Mölndalsbon avsevärt.
– Att arbetet i krisledningsorganisationen avslutas påverkar inte den enskilde individen så mycket. Vi fortsätter arbetet i en annan form. Vi kommer fortsätta följa händelseutvecklingen noga och informera allmänheten, brukare och personal, berättar Charlotta Källerfelt.

Faran är inte över - fortsätt hålla i

Charlotta Källerfelt poängterar att det fortfarande pågår en smittspridning i samhället. Att krisledningsorganisationen avslutas betyder inte att det är läge att slappna av.
– Jag vill uppmana alla att fortsätta hålla avstånd, att orka hålla i och att hålla ut. Tvätta händerna ofta och nys i armvecket. Tillsammans kan vi göra skillnad och bromsa smittspridningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad