Sök extra föreningsstöd för corona

Nu kan din förening söka extra coronastöd. Det finns totalt 1,5 miljoner kronor extra att söka i höst för föreningar i Mölndals kommun. Det extra föreningsstödet ska täcka lite av förlorade intäkter och ökade kostnader kopplat till corona.

Många föreningar har drabbats ekonomiskt av coronapandemin, det visar en kartläggning som Mölndals stad har gjort. Därför avsätter nu Mölndals stad 1,5 miljoner för extra föreningsstöd. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt oktobermöte. Finansiering sker via kommunstyrelsens utökade anslag för Covid-19 relaterade kostnader.

Så funkar bidraget

Alla föreningar och studieförbund inom kultur- och fritidsområdet i Mölndals kommun kan själva ansöka om bidrag i en e-tjänst. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras vid fördelning av pengarna. Däremot inte elitinriktad verksamhet. Bidraget ska fördelas solidariskt så att hela föreningslivet gynnas, därför kommer ingen förening att kunna få full kompensation.

Så här söker du

Följ anvisningarna i e-tjänsten: Extra föreningsstöd - corona

Tidsplan

  • ansökningsperiod 9 – 26 oktober
  • Handläggning och besked innan november är slut

Kriterier för extra föreningsstöd

  • Ansökan ska innehålla underlag som visar hur föreningen drabbats ekonomiskt och med vilket belopp
  • Påverkan på barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
  • Mölndals stad följer ordinarie norm för föreningsstöd, och ersätter maximalt 50 procent av berättigat belopp
  • En förening med uppenbar risk att gå i konkurs kan få högre belopp än så, på särskilda grunder
  • Inga stöd fördelas till elitidrottsverksamhet
  • Se alla övriga kriterier i e-tjänsten

Kontakt

Per Almberg
Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad