Senaste nytt från kommunfullmäktige

Onsdagen den 16 december hade kommunfullmäktige för första gången ett digitalt möte. På mötet antogs bland annat en ny biblioteksplan för staden.

När kommunfullmäktige sammanträde för sista gången 2020 var det i ett digitalt möte. Kommunfullmäktiges presidium och kommunsekreteraren var på plats i stadshuset och ytterligare 37 ledamöter kopplade upp sig mot mötet. Tekniken fungerade och mötet gick bra. Fullmäktige beslutade därför att under en gränsad tid tillåta att nämnder och utskott sammanträder digitalt.

Nya biblioteksplan

På mötet antogs bland annat en ny biblioteksplan för staden. Alla kommuner ska enligt lag ta fram en biblioteksplan för de allmänna biblioteksverksamheter som kommunen är ansvariga för.

Det beslutades även om ett avtal för att möjliggöra ett förtida genomförande i Forsåker.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad