Pengar kvar att söka till följd av covid‑19

Det finns statsbidrag kvar att söka för merkostnader på grund av covid-19 inom vård och omsorg.

En miljard återstår

Regioner och kommuner kunde ansöka om statsbidrag för merkostnader på grund av covid-19 under perioden 1 februari-30 november 2020. Av de totalt 20 miljarder kronor som betalats ut återstår cirka en miljard kronor av statsbidraget.

Regeringen meddelade i början av januari 2021 att den miljard som återstår av anslaget kan användas för de merkostnader som hälso- och sjukvården samt omsorgen hade under december 2020.

Vem kan ansöka?

Statsbidraget kan ansökas av alla verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver därmed även ta upp de privata utförarnas merkostnader.

Ansökan

Det går bra att ansöka redan nu. Se informationsmaterialet nedan. Socialstyrelsen har ännu inte lämnat besked om sista ansökningdag för kommuner och regioner. När vi vet ett sista ansökningsdatum kommer denna nyhet att uppdateras.

Informationsmaterial och ansökningsformulär

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad