Första hyresgästen har flyttat in i stadens nya boendeform

I lördags flyttade första hyresgästen in i stadens nya satsning inom äldreomsorgen, biståndsbedömt trygghetsboende.

Första hyresgästen inflyttad

Den 16 januari kunde äntligen den allra första hyresgästen som beviljats biståndsbedömt trygghetsboende flytta in i sin lägenhet.

Det känns fantastiskt roligt att vår första hyresgäst är på plats! Jag tror att det här är en väldigt viktig satsning för våra äldre som känner sig ensamma. Enligt forskare är ensamhet en bidragande orsak till att folk blir sjuka. Med biståndsbedömt trygghetsboende hoppas vi kunna möjliggöra för äldre personer att behålla sin självständighet och hälsa längre, säger Göran Isacsson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Mölndals stad.

Aktiviteter och social gemenskap

Biståndsbedömt trygghetsboende finns idag på Terrakottagatan i centrala Mölndal och på Brattåsgården i Kållered. Lägenheterna ligger i direkt anslutning till Berzelius äldreboende respektive Brattåsgårdens äldreboende där det finns tillgång till lunchrestaurang.

Hyresgästerna får stöd och inspiration till aktivitet och social gemenskap av personal på förebyggandenheten som arbetar med hälsofrämjande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen.

En aktiveringspedagog kommer att finnas på plats några timmar varje vecka för att hålla kontakten med hyresgästerna och skapa förutsättningar för aktivitet, social gemenskap och trygghet utifrån hyresgästernas intresse och engagemang. Vi ser fram emot att ge våra hyresgäster bästa möjliga stöd för att främja hälsa och skapa guldkanter i vardagen, säger Lotta Malm, enhetschef förebyggandeenheten.

Framflyttat på grund av pandemin

Möjligheten att ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndals stad skulle ha varit klar sommaren 2020 men fick flyttas fram till 1 oktober på grund av pandemin.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som syftar till att bryta isolering och främja en god hälsa. Boendeformen erbjuder en tryggare tillvaro och fler möjligheter till social gemenskap och aktiviteter. Du som fyllt 80 år och har behov av hemtjänst kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndals stad.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad