Fortsatt distans- och fjärrundervisning för åk 7-9

Vi har förlängt beslutet om distans- och fjärrundervisning för åk 7-9 januari månad ut. Från och med 1 februari 2021 kommer vi övergå till en partiell distansundervisning.

Varför förlänger vi beslutet?

Vi har genomfört en omställning till distansundervisning på mycket kort tid och det har i det stora hela fungerat väl.

Folkhälsomyndigheten ser en något avtagande smittspridning, men menar också att det inte går att dra slutsatser utifrån den avtagande kurvan. Vi behöver därför vara fortsatt försiktiga. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar nu en övergång till partiell distansundervisning, men säger samtidigt att det inte får förekomma risk för trängsel.

Vi behöver därför planera för en partiell distansundervisning och införa det under ordnade former. Vi ser ingen påtaglig fara eller risk med att fortsätta med distansundervisningen ytterligare en vecka, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på Skolförvaltningen.

Vi fortsätter med distans- och fjärrundervisning under hela vecka 4 och övergår från och med 1 februari till en partiell distansundervisning

Vad händer sen?

Från och med den 1 februari kommer åk 7-9 övergå till partiell distansundervisning, där eleverna växelvis kommer närvara på skolan och delvis studera hemifrån.

För att inte skapa onödiga risker för trängsel och smittspridningen införs partiell distansundervisning från och med måndag 1 februari, vecka 5.

Hur blir det med skolmaten?

Önskar eleven att få skolmat under vecka 4 så anmäler du det i samma e-tjänst som tidigare. Det går att hämta mat på skolan eleven går på, eller på en annan närliggande skola.

Vi kommer återkomma med information så fort vi vet hur den partiella distansundervisningen kommer att ordnas, både via Unikum, vår hemsida och via Mölndals stad Facebookkonto.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad