Gymnasieundervisning både i skolan och hemifrån

Från och med måndagen den 25 januari återgår undervisningen på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet till 20% på plats och 80% hemifrån.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att gymnasieskolornas undervisning ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning.

Vad gäller just nu?

I dagsläget gäller Smittskydd Västra Götalands restriktioner om att platsundervisningen högst får ligga på 20 procent. Detta gäller fram till den 7 februari och andelen undervisning på plats kan komma att ändras beroende på det regionala smittläget.

Folkhälsomyndighetens justering av restriktionerna betyder att en del av undervisningen kan bedrivas på plats i skolan. Restriktionerna säger att andelen fjärr- eller distansundervisning ska ligga mellan 20 och 80 procent.

Det är ett välkomnat besked med distansundervisning på deltid. Vi har märkt att heltidsdistans under en längre tid har sina påfrestningar, det är svårare att lära sig och det finns risk att eleverna tappar motivation, säger Lena Hellsten, som är gymnasiechef.

Hur länge gäller Folkhälsomyndighetens restriktioner?

Folkhälsomyndighetens förlängda restriktioner gäller fram till den 1 april. Ytterligare information kommer att skickas till elever och vårdnadshavare.

Vi vet att många elever längtar tillbaka till sin skola. Det är lättare att lära när man får träffa sina lärare i klassrummet och nästan alla mår bättre av att få komma hemifrån och träffa kompisar. Vi önskar våra elever varmt välkomna tillbaka till skolan, avslutar Lena Hellsten.

Vad gäller för gymnasiesärskolan?

Frejagymnasiet, gymnasiesärskolan, fortsätter att hålla all sin undervisning på plats då gymnasiesärskolor inte påverkas av denna justerade rekommendation kring fjärr- och distansundervisning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad