Inventeringen av invasiva arter är avslutad

Inventeringen som gjordes under sommaren och hösten visar att det är jättebalsamin och Parkslide som är det största problemet i vår kommun. Nu vet vi också mer om var de invasiva arterna växer.

Enviroplanning AB har under sommaren och hösten inventerat och kartlagt de invasiva arterna Parkslide, Jättebalsamin, Sjögull och Jätteloka på kommunens mark. Syftet med inventeringen var att få så stor kännedom som möjligt om vart arterna finns i kommunen för att sedan kunna ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen i sig kommer hantera om, hur och vart arterna ska bekämpas.

Inventeringen och kartläggningen genomfördes med statligt finansierade så kallade LONA- medel.

Inventeringen visar att det är jättebalsamin och Parkslide som är det största problemet i vår kommun. Däremot finns i nuläget inget fynd av sjögull. Rapporten tar även upp rekommendationer hur man bör hantera dessa arter, hur vi kan sprida kunskap mellan olika förvaltningsområden samt hur kunskapen kan höjas hos kommuninvånarna.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet Pdf, 7.7 MB.

Här kan du läsa mer om invasiva arter i Mölndal och hur du som invånare kan hjälpa till att förhindra att de sprids.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad