Fortsatt kombinerad undervisningsform för åk 7-9

Vi har fattat beslut om att fortsätta kombinera närundervisning med fjärr- och
distansundervisning. Detta gäller för elever i åk 7-9 och beslutet gäller till och med den 7
mars 2021.

Smittskydd Västra Götaland har meddelat att läget är fortsatt ansträngt och kan ändras fort, trots att
vi kan ana en viss nedgång i antalet covidfall som rapporteras in nationellt. Vi behöver
fortsätta hjälpas åt att hindra smittspridningen.

Varför förlängs beslutet?

Det är en fortsatt hög risk för smittspridningen av covid-19 i samhället, såväl i skolan som i kollektivtrafiken. Det är svårt att göra en bedömning för hur utvecklingen kommer se ut
framöver, särskilt efter en veckas sportlov.

Skolnämnden bedömer att en kombination av närundervisning och fjärr- och distansundervisning är en fortsatt lämplig åtgärd för att minska riskerna för trängsel och smittspridning i grundskolor med högstadieelever i Mölndals stad.

Det är en försiktighetsåtgärd som vi inte utökar närundervisningen, utan fortsätter med en kombinerad undervisningsform, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på Skolförvaltningen.

Skolan och rektorn informerar

Rekommendationen om att minst 20 procent av eleverna kommer befinna sig på skolan och resterande elever
kommer att studera hemifrån kvarstår. Hur schemat kommer se ut för eleven kommer att kommuniceras via skolan som eleven går på.

Du som vårdnadshavare kommer att få information från elevens skola om hur undervisningen kommer att ordnas och när eleven ska gå till skolan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad