Skärpta regionala rekommendationer

Västra Götalandsregionen har infört skärpta rekommendationer. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan. Rekommendationerna gäller från och med 17 februari 2021 till och med 14 mars 2021. 

Antal bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland och det finns en fortsatt ökning av den brittiska virusvarianten i stickprov. Rekommendationerna börjar gälla omedelbart.

- Det är återigen ett tuffare läge och de nya rekommendationerna börjar gälla omedelbart eftersom smittspridningen riskerar att ta ny fart, säger Charlotta Källerfelt, säkerhets- och beredskapschef.

Det här gäller

  • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
  • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

  • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

  • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Rekommendationerna kommer omprövas löpande och vi återkommer med information om hur våra verksamheter påverkas. Tack för att du hjälper till och minskar smittspridningen!

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad