Ansökan om feriejobb öppnar 1 mars

I år kan du som är född 2003 eller 2004 ansöka om feriejobb i stadens regi. Du ansöker via en e-tjänst som är öppen 1-31 mars. Utgångspunkten är att feriejobben ska genomföras, men både sökande och arbetsplatser behöver vara beredda på att anpassningar och förändringar kan komma att behöva göras beroende på hur pandemin utvecklas.

De här tre Mölndalsungdomarna feriejobbade för två år sedan i köket på Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Feriejobb för ungdomar under sommaren har en lång historia i Mölndal. Genom åren har ett stort antal unga kommuninvånare fått en första, viktiga inblick i arbetslivet genom ett feriejobb inom någon av stadens verksamheter.

Extra viktigt i tufft läge

Förra sommaren fick fler ungdomar än vanligt möjlighet till tre veckors arbete inom ramen för stadens feriejobb – detta tack vare ett stort engagemang från stadens olika förvaltningar.

Sedan dess har pandemin ytterligare försvårat ungas inträde på den reguljära arbetsmarknaden, vilket gör sommarens feriejobb extra viktiga som en möjlighet för unga att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet.

Jobbet som ska utföras kan till exempel handla om park och trädgård, lokalvård eller sommarlovsaktiviteter för barn.

Ansök i mars

I år är det du som är född 2003 eller 2004 som kommer att kunna ansöka om feriejobb. Du ansöker någon gång under perioden 1-31 mars via en e-tjänst som du hittar på molndal.se/feriejobb. Feriejobbsplatserna lottas därefter ut bland de sökande.

Pandemin kan komma att påverka

Förberedelserna och planeringen för sommarens feriejobb pågår för fullt och utgångspunkten är att de ska genomföras. Men såväl de sökande som berörda arbetsplatser behöver vara medvetna om att feriejobben kan komma att påverkas av rådande pandemi.

Det handlar i första hand om eventuella behov av justeringar och anpassningar, men om det skulle bli nödvändigt kan det även handla om att ställa in feriejobb. Förhoppningen är dock att detta inte ska bli nödvändigt utan att omkring trehundra Mölndalsungdomar även denna sommar ska kunna skaffa en viktig erfarenhet att ta med på cv:t genom feriejobb i stadens regi.

Mer information

Mer information finns på molndal.se/feriejobb

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad