Sjuksköterskorna ställer upp och ställer om – mitt i krisen

När pandemin nådde stadens första äldreboende förstod de att det var skarpt läge. Tina Lindh och Sandra Hult arbetar som enhetschefer för hälsosjukvården och är ansvariga för stadens alla sjuksköterskor. Nu berättar de om hur sjuksköterskorna ställt om sitt arbete mitt i krisen.

Ta oss tillbaka tillbaka till våren 2020, vad hände?

Mölndals stad var en av de kommuner som fick in smittan i våra äldreboenden fort. Ett virus som vi bara hade hört talas om behövde nu hanteras.

När smittan kom in på Fässbergshemmet, då insåg vi att det var allvar. Vi hade bara hört om corona på TV och nu stod vi inför det okända. Det kom nära och det gick fort, berättar Tina Lindh.

Stadens alla sjuksköterskor behövde information, svar på sina frågor och även skyddsutrustning för att skydda sig mot smittan. Tina och Sandra berättar om att de fick ställa om hela arbetssätt och göra arbetsuppgifter som vanligtvis inte ingår i deras uppdrag som enhetschefer.

Under alla mina år i staden har jag fått göra en hel del, men jag skulle aldrig i min vildaste fantasi tro att jag skulle behöva sortera och fördela den enorma mängd skyddsmaterial som strömmade in till oss. En fredag fick vi en stor leverans med flera lastpallar med handsprit. Då fick vi kontakta alla andra enhetschefer och be om att de kom hit och hämta med dunkar, vårt kontor blev som en enda stor lagerlokal, berättar Sandra Hult.

Behov av tröstning, stöttning och närvaro

Pandemin har prövat alla och Tina Lindh och Sandra Hult har behövt göra ständiga prioriteringar. En stor utmaning de stod inför var att ge alla medarbetare rätt information och att hålla dem uppdaterade kring nya hygienrutiner och myndigheternas rekommendationer. Samtidigt har Sandra och Tina i egenskap av chefer behövt stötta oroliga medarbetare.

Det har varit en ständig oro, både bland personalen, patienter och för mig själv. I början mötte vi rädda ögon varje morgon, då kände vi att det inte är läge att som chef arbeta hemifrån, berättar Tina.

Tina och Sandra ville finnas på plats för sin personal, att arbeta hemifrån var inte ett alternativ för dem.

Våra sjuksköterskor har inte möjlighet att göra det och då kände vi att vi inte heller kan göra det. Vi ville finnas där för våra medarbetare och stötta, lyssna och trösta på plats, fyller Sandra i.

Pandemin har gjort oss till en familj

Trots ett ansträngt läge så har pandemin medfört positiva aspekter. Sammanhållningen mellan stadens alla sjuksköterskor har blivit starkare och de har verkligen funnits där för varandra. Inte en enda gång har personal behövt tvångsinkallas.

Alla har ställt upp för varandra vid luckor och sjukdom. Känslan av att ”vi gör detta ihop” är väldigt stark bland våra sjuksköterskor. Jag vill passa på att ge alla våra sköterskor en klapp på axeln, det är de är inte bortskämda med. Tack för att ni fortsätter ställa upp för varandra och för Mölndalsborna, säger Sandra Hult.

Arbetssätten har sedan i våras ställts om och många rutiner har upprättats. En struktur kunde byggas upp med hjälp av lärdomar ifrån sviterna av en intensiv vår. Med hjälp av lärdomar och kunskap kunde en beredskap byggas upp som var till stor hjälp under höstens andra våg.

Ett tydligt minne jag har nu från i höstas var när vi behövde göra en omfattande smittspårning på ett av våra boenden med över 120 patienter. Alla sjuksköterskor anslöt sig och som en liten trupp stegade de in och genomförde en exemplarisk smittspårning som inte tog mer än 45 minuter. Det blev som ett kvitto på att vi inte ger upp, vi ställer om och vi ställer upp för varandra, berättar Tina Lindh.

Hur ser det ut just nu?

Trots upparbetade rutiner för smitta på boenden befinner sig sjukvården i Mölndal i ett annat skede. Vaccination av personal och patienter pågår för fullt, som också behöver samordnas och struktureras.

Vi får inte slappna av och pusta ut riktigt än. Vaccinet är viktigt och efterlängtat och vi i Mölndal har verkligen kommit igång med vaccineringen. Vi har snart vaccinerat alla våra sköra äldre. Det många inte vet är att vaccinet är en färskvara som behöver blandas och sedan ges inom 6 timmar. Att det fungerar så väl och att vi kommit igång är tack vare vår MAS Karin Blomquist och alla duktiga sjuksköterskor. Pandemin har verkligen visat hur duktiga vi är och vilken kraft det finns bland våra medarbetare, avslutar Tina och Sandra.

Din insats är viktig

Det du gör är avgörande för utvecklingen av covid-19 i Sverige. Hjälp till att minska smittspridningen och förhindra en eventuell tredje våg. Det gör du genom att bland annat:

  • Hålla avstånd!
  • Tvätta händerna med tvål och vatten, noga och ofta.
  • Använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid inomhus, inte går att undvika.
  • Begränsa antalet nya nära kontakter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad