Fortsatt partiell distans för elever i årskurs 7-9

Högstadieelever kommer fortsatt att kombinera fjärr- och distansundervisning med närundervisning på minst 20 procent. Beslutet gäller till och med den 16 april 2021.

Beslutet är fattat utifrån det allvarliga läget med en ökning av antalet fall i Mölndal och i regionen. Beslutet gäller under en längre tid för att ge rektorer, pedagoger och elever en god möjlighet att planera och genomföra undervisningen utifrån delvis förändrade förutsättningar.

Rektorer har möjlighet att fatta lokala beslut för att kunna prioritera vissa årskurser och ämnen för att säkerställa att eleverna uppfyller läromål och kunskapskrav.

Tät dialog - vi följer utvecklingen!

Läget i Mölndal är fortsatt allvarligt och ansträngt och antal bekräftade fall ökar i hela regionen. Vi vet att saker och ting kan ändras fort. Det kan komma nya riktlinjer och det epidemiologiska läget kan vända, vilket gör att vi kan komma att fatta nya beslut under perioden som nu beslutet gäller för.

Det sker en fortsatt tät dialog med rektorer, pedagoger och Smittskydd Västra Götaland där vi följer smittläget mycket noga. För att kunna föra tillförlitlig statistik är det viktigt att du som vårdnadshavare omgående meddelar rektor om barnet insjuknar i covid-19. Barn och elever ska hållas hemma vid minsta symtom eller vid bekräftad covid-19 smitta i hushållet.

En stor längtan efter elever

För högstadieeleverna har det varit en annorlunda start på vårterminen. Vi vet hur viktig skolan är för elevernas hälsa och allsidiga utveckling. Skolan är en miljö för utveckling, stimulans, inlärning och trygghet. Så fort smittläget tillåter kommer vi återgå till att ha eleverna på plats i skolan, i största möjliga mån.

Det är med tungt hjärta vi fattar detta beslut. Det är många som längtar efter att få gå tillbaka till skolan och lärarna längtar efter att få träffa sina elever som vanligt. Tillsammans får vi fortsätta hjälpas åt så att vi fullt ut och så snart som möjligt kan komma tillbaka till en normal tillvaro för alla våra elever.” säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på Skolförvaltningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad