Fler sjuksköterskor anställs för att möta framtida vårdbehov

Mölndals stad anställer fler sjuksköterskor för att kunna erbjuda bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Den ökade bemanningen är en viktig del i omställningen enligt reformen God och nära vård.

God och nära vård

Folkmängden ökar och landets invånare blir allt äldre med större vårdbehov. För att kunna fortsätta erbjuda en effektiv vård och omsorg av hög kvalitet krävs en omställning i hela vårdkedjan enligt den nationella reformen God och nära vård.

Viktig satsning inför framtida vårdbehov

Fler legitimerade sjuksköterskor sökes nu till hälso- och sjukvården för att Mölndals stad ska kunna förbereda inför kommande vårdbehov och säkerställa att stadens invånare får bästa möjliga vård och omsorg även i framtiden.

Vi börjar med att anställa fler sjuksköterskor till våra äldreboenden. Den ökade bemanningen är en viktig satsning för att kunna kvalitetssäkra våra insatser utifrån kommande behov och fokusera mer på det förebyggande arbetet, som är en viktig del i omställningen inför framtiden, säger Christina Wadell, verksamhetschef för hälso- och sjukvård.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad