Fortsatt partiell distansundervisning för årskurs 7-9 till och med 30 april

Minst 30 procent av eleverna i årskurs 7-9 ska ha närundervisning på plats i respektive skola. Utformningen av undervisningen kommer att variera utifrån varje enskild skolas lokala förutsättningar att bedriva undervisning på plats.

Läget är fortsatt allvarligt och osäkert

Beslutet är fattat utifrån Smittskydd Västra Götaland rekommendationer som sträcker sig till och med 2 maj 2021. Bedömningen har gjorts utifrån smittläget där vi ser en viss nedgång av antalet bekräftade fall i skolåldrarna i Västra Götaland. Undervisningen för högstadieelever har bedrivits delvis på distans i hög omfattning, vilket sannolikt haft en dämpande effekt på smittspridningen.

Det är dock svårt att veta hur läget kommer se ut inom den närmsta tiden och vi vet sen tidigare att läget snabbt kan förändras. Vi följer smittläget noga och för en tät dialog med Smittskydd Västra Götaland. 

Planering framåt

Vi arbetar fortsatt för att välkomna alla elever tillbaka till skolan. Om smittläget tillåter planerar vi att öka närundervisningen i maj. Fram tills dess behöver vi fortsätta att hjälpas åt, tvätta händerna och hålla avstånd.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad