Partiell distansundervisning för årskurs 7-9 till och med 10 juni

Under perioden 3 maj – 10 juni 2021 ska minst 30 procent av eleverna i årskurs 7-9 ha närundervisning på plats i respektive skola.

I samråd med Smittskydd Västra Götaland

Beslutet är fattat utifrån Smittskydd Västra Götaland rekommendationer. Vi har fattat ett långsiktigt beslut om partiell distansundervisning för att underlätta för pedagoger att planera undervisningen för resten av terminen. Beslutet sträcker sig till och med den 10 juni 2021.

När kommer mitt barn vara på plats i skolan?

Hur undervisningen kommer att bedrivas på respektive skolenhet kommer att variera utifrån skolornas olika förutsättningar att bedriva närundervisning utan risk för trängsel och smittspridning.

Du kommer att få besked om vad som gäller för ditt barn inom kort. Det är rektorn som fattar beslut för skolan ditt barn går på. Rektorn kan behöva prioritera vissa årskurser och ämnen för att säkerställa måluppfyllelsen för eleverna. Undervisning och bedömning som inte kan genomföras på distans ska prioriteras vid planering av närundervisningen.

Vi hoppas att vi kan välkomna alla elever tillbaka till hösten!

Det är prövande att befinna sig i en pandemi och vi förstår att det varit ansträngande för våra högstadieelever att ha behövt studera på distans under en lång period. Vi arbetar fortsatt för att välkomna alla elever tillbaka till skolan och hoppas på full återgång när eleverna återgår till skolan igen i augusti.

Fram tills dess behöver vi fortsätta att hålla i, hålla ut och att tvätta händerna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad