Röntgen i hemmet tryggare för äldre

En resa till akuten kan vara mycket påfrestande för en äldre, skör person. Med en mobil röntgen kan patienter få en ordentlig undersökning i sitt eget hem och slipper transporteras. Just nu testar Mölndals stad en mobil röntgen i samarbete med Sahlgrenska Universitetet.

En person håller upp en mobil röntgen. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU

Mobil röntgen för undersökning i hemmet

Fallskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusbesök bland sköra äldre. För att bedöma en fallskada krävs ofta en resa till akuten för att genomföra en röntgenundersökning.

Men en resa till akuten kan vara mycket påfrestande för den enskilda patienten. Vistelsen på sjukhus kan bidra till ökad stress, oro, förvirring och väntan på besked kan upplevas lång. Med en mobil röntgen kan undersökningen genomföras i patientens egna hem istället.

Tanken är att vi gör en fullgod undersökning, röntgar och skickar bilder till sjukhus för diagnos och därefter tar beslut om patienten kan fortsätta vårdas i hemmet eller om hen behöver få specialistvård, säger Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare för Personcentrerad mobil röntgen.

Lätt att bära och transportera

Den röntgenutrustning som används på sjukhus kan väga mellan 100 och 400 kilo. Den mobila röntgen som projektet använder väger bara 3,5 kilo. Den är lätt att bära och det behövs inga specialbyggda bilar för transporter.

Utrustningen provas på två äldreboenden

Under våren kommer den mobila röntgen att testas på två äldreboenden i Mölndals stad, Eklanda och Fässberg, i samarbete med vårdcentralen Omtanken.

Det finns stora risker med att transportera en skör person, men vissa saker måste helt enkelt bedömas med en röntgen. En mobil röntgen skulle underlätta mycket för alla inblandade, både brukare och personal. Vi ser fram emot att få prova utrustningen på två av våra äldreboenden, säger Christina Wadell, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

Fakta om projektet

Projektet personcentrerad mobil röntgen drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med primärvården och kommunal hälso- och sjukvård i Härryda kommun, Mölndals stad och Göteborgs Stad.

Projektet finansieras via Innovationsfonden VGR. Syftet är bland annat att utveckla digital informationsöverföring från första linjens sjukvård (ambulanssjukvård, primärvård, kommunal hälso-och sjukvård) till specialistsjukvården.

Den mobila röntgenutrustningen är CE-godkänd för användning i EU och har testats på Lindholmen Science Park på en så kallad fantom. I efterföljande tester har patienter undersökts på Mölndals sjukhus.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad