Tyck till om den nya energiplanen

Nu finns ett förslag till ny energiplan för Mölndal! Den är nu ute på remiss och vi ser gärna att ditt företag tar chansen att läsa igenom förslaget och inkomma med eventuella synpunkter.

Mölndals energiplan för minimerad klimatpåverkan utgår ifrån att Mölndal är en del i det klimatneutrala välfärdssamhälle som är Sveriges målsättning. Planen benämns ”Energiplan för minimerad klimatpåverkan”. De övergripande målen i planen föreslås vara:

  • Trygg energiförsörjning: En förutsättning för en växande stad och elektrifiering av fossilberoende delar av samhället är att långsiktigt säkra tillgång till fossilfri energi som levereras utan avbrott över allt och på årets alla timmar
  • Fossiloberoende Mölndal: Växthusgasutsläpp från Mölndals territorium ska minska med minst 80 procent jämfört med 1990
  • Lokal och förnybar energiproduktion: Omställningen stärks genom att produktionen av lokal förnybar energi ökar

Så lämnar du synpunkter

Läs remissversionen av energiplanen:

Skicka ett mejl med dina synpunkter till stad@molndal.se senast den 15 september 2021. Vi ser fram emot dina värdefulla tankar.

Seminarium i juni

Vill du veta mer om energiplanen? Då är du varmt välkommen att delta på remiss-webbinarium den 24 juni kl 10-12. Anmäl dig via mejl till lisa.jarner@molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad