Plan för eventuell skol­organisations­förändring i Östra Kållered 

Det byggs och planeras att byggas många bostäder i Östra Kållered. Detta innebär att det enligt våra prognoser kommer finnas ett behov av fler förskole- och grundskoleplatser. Därför har ett förslag på en skolorganisationsförändring tagits fram.

I Östra Kållered planeras en eventuell skolorganisationsförändring för att nuvarande lokaler med klassindelningar inte kommer att räcka för det behov befolkningsprognosen visar.

Skolnämnden kommer att gå igenom förslaget i oktober. Går de vidare med förslaget är det kommunfullmäktige som kommer fatta beslut om en skolorganisationsförändring.

Bakgrund

Befolkningsprognosen för tidigare år och även 2021 visar på ett behov av fler förskoleplatser i östra delen av Kållered, Brattås-Stretereds skolområde. Behovet bedöms 2022 vara ytterligare cirka 40 platser för barn inom området. Under 2024-2031 bedöms det finnas behov av ytterligare drygt ett 40-tal platser. Långsiktigt bedöms det även finnas behov av fler grundskoleplatser.

Vilka skolor påverkas?

Vid beslut kommer skolorna Östergård, Brattås, Stretered och grundsärskolan att påverkas. Enligt förslaget kommer följande förändringar ske:

  • Östergårdsskolan blir en större förskola.
  • Brattåsskolan får en årskursindelning F-3.
  • Streteredsskolan får en årskursindelning 4-9.
  • Förslaget innebär att grundskoleverksamheten på Östergård upphör.
  • Grundsärskolans verksamhet på Streteredsskolan överflyttas till nya lokaler på Fässbergsskolan.

Vad händer nu?

Om politikerna tar beslut om att göra en skolorganisationsförändring i Östra Kållered innebär det att dessa skolor kommer påverkas.

Just nu pågår en barnkonsekvensanalys och en trafikutredning kopplat till den eventuella förändringen. Detta för att belysa barnens perspektiv utifrån Barnkonventionen och för att säkerställa att det finns en hållbar, trygg och trafiksäker miljö runt skolorna.

Tidsplan

Som tidigast kan arbetet med skolorganisationsförändringen genomföras till läsårsstart 2022 under förutsättningar att alla mindre ombyggnationer är klara på Streteredsskolan och Brattåsskolan. I annat fall är det aktuellt först till läsårsstart 2023.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad