Mölndal klättrar i årets företagsklimatmätning

Idag publicerade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Mölndals stad håller sig stadigt och klättrar i år hela 13 placeringar till plats 53, vilket placerar oss på en fjärde plats i Göteborgsregionen.

Människor i rörelse utanför butiker och restauranger i Mölndals innerstad.

Svenskt Näringsliv har genomfört sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner årligen i 20 år. Syftet är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2021 års ranking består till två tredjedelar av enkätsvar där 32 000 företagare fått ge sin bild av hur de uppfattar företagsklimatet. Den sista tredjedelen utgörs av fem statistiskfaktorer från SCB samt UC.

Vi arbetar ständigt med insatser för ett förbättrat företagsklimat, där det ska vara enkelt, smidigt och tilltalande att både starta och driva företag i Mölndals stad. Att vi klättrat tretton placeringar i årets ranking är otroligt glädjande och visar att vi är på rätt väg. Men mer finns att göra och vi kommer att fortsätta, på alla sätt vi kan, att verka för ett ännu bättre företagsklimat för alla företag verksamma i Mölndals stad, säger Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef Mölndals stad.

Hela rankingen hittar du på Foretagsklimat.se. Rapporten finns även att ladda ner på Lokalt företagsklimat - Ranking 2021 (svensktnaringsliv.se)

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad