Elever erbjuds drop-in vaccination på Campus Mölndal

Elever på vuxenutbildningen i Mölndals stad kan nu välja att vaccinera sig mot covid-19 på plats i skolans lokaler.

Nu när vi börjar öppna upp vuxenutbildningen igen är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att minska smittan. Just unga vuxna mellan 20–29 år är en av våra främsta målgrupper och där ser vi tyvärr en lägre vaccinationsgrad än i övriga åldersgrupper, säger Sofia Grebner, verksamhetschef för Campus Mölndal.

En samhällsinsats med potentiellt stor nytta

Många av Campus Mölndals elever uttrycker att de har upplevt svårigheter med att själva kunna boka vaccinationstider. Att erbjuda vaccinering på skolan är ett försök att underlätta för eleverna och därmed öka vaccinationsgraden.

Svårigheterna att boka tider har berott på att studenterna har saknat Bank ID, att de har funnits språkbarriärer och att det har funnits hinder gällande den egna tekniska färdigheten. Därför ser vi detta som en samhällsinsats med potentiellt mycket stor nytta, menar Sofia Grebner.

Behöver inte boka tid

Vaccineringen är möjlig genom ett samarbete med Närhälsan Krokslätt Vårdcentral. De elever som vill vaccineras ska fylla i en hälsodeklaration som delas ut dagarna innan vaccinationstillfället. För att underlätta för eleverna behöver de inte själva boka någon tid för vaccineringen utan vårdcentralen meddelar exakt datum för vaccineringen.

Vi hoppas att många tar vara på tillfället. Att fler vaccinerar sig ökar chansen att vi stegvis kan återgå till ett normalläge med undervisning på campuset, avslutar Sofia Grebner.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad