Snöröjning pågår fortfarande

Många hör av sig angående snöröjning efter förra veckans snöfall. Då det var ett ur Mölndalsögon sett stort snöfall så tar det tid att få allt klart, arbetet med snön pågår hela tiden. Vi påminner också dig som fastighetsägare att ta hand om trottoaren!

Snöfallet vecka 48 började som ett normalt snöfall mängdmässigt. Under veckan ökade dock mängden snö kraftigt vilket gör att det tar extra lång tid att röja snön.

Mellan torsdag 2:e och fredag 3:e december föll lokalt 10 cm mer snö till redan existerande mängder. Snöröjningen sedan snöfallet under onsdagen hade då inte avslutats vilket påverkade all snöröjning.

Mycket snö tar tid att röja

Vid ett normalt snöfall ska vi vara klara inom 24 timmar. Det är om det kommer mindre än 10 centimeter och det inte fylls på med mer under tiden.

Mellan den 30 november och 3 december föll det 40,5 cm snö i Kållered. Det ska jämföras med den 17 november 1995 då det kom 30 cm. Så vi hoppas att alla förstår att det tar extra lång tid att få bort snön men vi jobbar för fullt med åtgärder, säger Ulrika Astély Nilsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

När det inom kort tid kommer så mycket snö i flera omgångar tar snöröjningen tid. Med så stora snömängder så blir det också platsbrist att placera den plogade snön vilket skapar vallar då det helt enkelt inte finns någon annan plats att göra av snön. Fastighetsägare ska göra öppningar i vallarna till sina fastigheter och staden ser över vid till exempel övergångsställen.

Det kommer aldrig att vara "barmark eller svart asfalt" på gator eller gångvägar när det har snöat.

Trimningsåtgärder pågår

Snöröjning har pågått sedan snöfallet och pågår fortfarande på många platser. Staden fokuserar just nu på att justera snöröjningen av till exempel övergångsställen, parkeringsplatser och andra gator.

Arbetet med att ta hand om den stora mängden snö kommer att fortgå hela vecka 49.

Du som äger en fastighet - skotta trottoaren!

Alla som äger en fastighet ska skotta trottoar eller gångyta. Det gäller oavsett om det är bebyggt eller inte.

Alla fastighetsägare ska också skotta sina egna ytor, som till exempel gångvägar till portar och så vidare.

Tänk på att du inte får skotta ut snö från din fastighet ut i gatan!

Skotta vid sopkärlen

För att vi ska kunna tömma dina sopor behöver du skotta runt dina sopkärl. Tack för att du underlättar vårt arbete.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad