Fässberg stärks som ett område för barn och unga

Fässberg är ett stort område där kommunen har många lokaler som olika verksamheter använder. Under hösten har vi arbetat med en plan där vi justerar vilka verksamheter som använder lokalerna. Planen innebär att Fässberg stärks som ett område för barn och unga.

Det var i höstas som förvaltare av lokaler samt verksamhetschefer träffades i en worskshop för att tillsammans hitta den bästa lokalförsörjningen där verksamheternas behov av lokaler kunde mötas. Behovet uppkom på grund av att en verksamhet behövde större lokaler och att ett av husen i Fässbergsområdet då skulle bli tillgängligt. Under hösten har vi arbetat vidare med en plan för att justera vilka verksamheter som använder lokalerna. Planen omfattar hus I, H och L i Fässbergsområdet.

Vi som ansvariga chefer för de olika verksamheterna har tillsammans med förvaltare av lokalerna kommit överens om att det här området i första hand ska vara till för barn och unga, det är ett beslut som vi gemensamt har fattat för att säkerställa verksamheternas lokalbehov på lång sikt, säger Charlotta Callmander, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Berörda verksamheter

De lokaler som är berörda finns utmarkerade med grönt i kartan över området Pdf, 231.4 kB.. Det är hus I, H och L. Idag används hus L av Freja verkstad, korttidstillsyn och daglig verksamhet. De lokaler som används av skolan och där fyrorna går omfattas inte av några justeringar. Hus I används idag av stadens serviceförvaltning. De verksamheter som berörs av en flytt från området har fått information om att arbetet med att säkerställa nya och anpassade lokaler pågår.

Du ser här i översiktsbilden vilket område som avses med Fässbergsområdet, markerat med grön ring. Området ligger norr om Frejagatan.

Karta över Fässbergsområdet

Vi har kommit längre i januari

Just nu arbetar vi med att lägga ett stort pussel där avtal behöver bli klara, beslut ska tas och lokaler ska bli tillgängliga och dessutom anpassade efter verksamheters behov. Vi ska skriva avtal med entreprenörer och tillsätta projektledare.

I januari har vi kommit längre med detta pussel och kan i detalj beskriva vad det är som planeras. Även om dessa förflyttningar inte är helt färdiga vill vi redan nu berätta att vi arbetar med den här frågan, säger Angelica Andresen, förvaltarchef i Mölndals stad.

En del andra arbeten är redan i gång

Redan nu händer mycket i Fässbergsområdet. Lokalerna i Hus H anpassas för att särskolan ska kunna flytta in hösten 2022 i nya ändamålsenliga lokaler. Vi genomför också en total ombyggnation av storköket i Fässberg med tillhörande personalrum. En del av storköksutrustningen kommer att återanvändas och en del kommer att köpa in helt nytt, ett arbete som är i slutskedet.

Kontakt

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad