Många elever rekommenderar Franklins gymnasium 

Resultatet från årets elevenkäter är nu sammanställt och Franklins gymnasium ligger även detta år i linje med och över medelvärdet i Göteborgsregionen inom de flesta områden.  

Varje år ser skolan över resultatet från de elevenkäter som Göteborgsregionen skickat ut och gör en uppföljning av kvalitetsarbetet som skett under läsåret. Läsåret 20/21 har genomsyrats av pandemi och distansstudier men trots detta har elevernas nöjdhet och studiero ökat i jämförelse med resultatet från tidigare år.

Vårt fokus under året som har gått har varit att se till att eleverna inte missgynnas av de speciella förhållandena. Att nöjdhet och studiero har ökat tolkar jag som att vårt hårda arbete har fungerat, säger Maria Solérius, rektor.

Resultatet visar även att många elever rekommendera skolan till andra.

Vi är otroligt stolta över detta resultat. Att eleverna vill rekommendera skolan till andra är ett bevis för att de genuint är nöjda med oss som skola. Det är ett av de bästa kvittona vi kan få, säger Maria Solérius.

Synen på inflytande

Ett område där resultatet har sänkts jämfört med tidigare år är elevernas syn på inflytande och påverkan på undervisningens innehåll. En anledning kan vara att eleverna till stor del haft distansundervisning men detta behöver analyseras vidare. Dock finns det redan nu planer för hur eleverna ska få mer inflytande berättar Maria Solérius.

Vi ligger fortfarande över snittet i Göteborgsregionen när det gäller elevernas syn på inflytande över undervisningen men resultatet är lägre än året innan. Vi fortsätter att arbeta för att förstå varför resultatet har sjunkit och vi har redan etablerat en plan för att eleverna ska känna sig mer delaktiga, säger hon och fortsätter: 

Det är viktigt att skolan ger ett aktivt stöd till de skolföreningar som finns och uppmuntrar eleverna att bli delaktiga i dessa. Vi har även märkt att engagemanget i skolföreningar är högre när eleverna studerar på plats. Vi kommer såklart även i fortsättningen att involvera elever i våra skolövergripande frågor, både på klass- och individnivå.

Ett annat område som har påverkats av långa perioder av distansstudier är elevhälsan. Här pågår ett arbete med att utveckla och synliggöra elevhälsans roll i utbildningen så att fler elever får kunskap om de stöd som de kan få.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad