Enklare att bekräfta föräldraskap från och med den 1 januari

Från och med den 1 januari 2022 kommer många nyblivna föräldrar som behöver bekräfta sitt föräldraskap att kunna göra detta smidigt och enkelt via Skatteverkets nya e-tjänst. E-tjänsten kan användas inom 14 dagar från barnets födelse; om föräldraskapet bekräftas senare, görs det på Kontaktcenter Mölndal.

Smidigt och enkelt via Skatteverkets e-tjänst

Skatteverkets nya e-tjänst innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskap (gäller den förälder som inte fött barnet) digitalt under de första 14 dagarna efter barnets födelse. I samma e-tjänst kan gemensam vårdnad anmälas.

Mer info (samt fr o m 1 januari länk till e-tjänsten) finns på Skatteverkets webbplats.

Kontaktcenter Mölndals uppdrag

Precis som idag kommer det även framöver vara möjligt att bekräfta föräldraskap via stadens kontaktcenter.

Ibland behövs en mer omfattande utredning

Observera att ovan nämnda tillvägagångssätt för att bekräfta föräldraskap, gäller situationer där det inte råder någon osäkerhet kring vem som är barnets andra förälder. Vid behov av en mer omfattande utredning kommer ni att hänvisas till den gemensamma familjerätt som finns till för invånare i Mölndal, Härryda och Partille.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad