Nya klimatlöften inför 2022

I elva nytagna klimatlöften höjer nu Mölndals stad ambitionen för att bidra till ett klimatsmart samhälle. Redan för ett år sedan antog kommunstyrelsen nio klimatlöften som grundar sig i den regionala klimatstrategin Västra Götaland Klimat 2030. Målet är att klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Inför 2022 fortsätter arbetet med flera av löftena, och ytterligare några läggs till.

Logo för klimatlöften

Kommunerna har en viktig roll för att klimatmålen ska nås. Satsningen Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Varje kommun väljer ut ett antal klimatlöften som ska genomföras under året, med stöd av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen.

Elva klimatlöften under 2022

Flera av klimatlöftena är arbetssätt som Mölndals stad redan använder sig av. Under 2022 ska Mölndals stad genomföra elva klimatlöften, som innebär ambitionshöjningar för staden:

 • Arbeta med en plan för laddinfrastruktur
 • Köpa in klimatbonusbilar
 • Delta i undersökningen Cykelvelometern
 • Minska inköp av engångsplast
 • Använda cirkulära, återbrukade möbler
 • Möjliggöra för mölndalsbor att låna och hyra istället för att köpa nytt
 • Målsätta och minska matsvinnet
 • Bygga med trästomme
 • Återbruka byggmaterial
 • Installera ännu mer solenergi
 • Arbeta för att följa vår koldioxidbudget

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad