Delvis distansundervisning för vuxenutbildningen och

gymnasieskolorna

På grund av den ökade smittspridningen i regionen kommer Franklins gymnasium, Krokslättsgymnasiet och Campus Mölndal bedriva distansundervisning på deltid.

Från och med den 11 januari kommer samtliga klasser på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet att ha distansundervisning minst en dag i veckan. Detta görs för att reducera potentiell smittspridning för elever och personal.

På detta sätt är det fortfarande närundervisning som är huvudprincipen men att införa distansundervisning minst en dag i veckan ger oss möjligheten att minska trängsel i skolornas lokaler. Det känns viktigt att göra detta nu med tanke på det rådande läget och det faktum att vi tidigare har sett en ökning i smittotalen när elever och personal kommer tillbaka från ledighet, säger Lena Hellsten, gymnasiechef.

Flera smittskyddsåtgärder på Campus Mölndal

Även på Campus Mölndal kommer distansundervisning på deltid att införas. Grundregeln är ett undervisningspass per vecka kommer nu att ske som distans/ fjärrundervisning. Utöver detta finns nu munskydd och handsprit tillgängligt för samtliga elever och personal som befinner sig i skolans lokaler. Eleverna uppmanas även att hålla avstånd och att endast vistas i skolan då de har undervisning.

Ett undervisningspass kan variera mycket beroende vilken utbildning eller kurs du läser men vi planerar våra undervisningstillfällen för att minimera risken för trängsel i lokalerna. Vi tycker även det är viktigt att trängsel inte ska uppstå när eleverna väl är på plats, vilket är anledningen till att vi infört flera smittskyddsåtgärder, menar Sofia Grebner, verksamhetschef på Campus Mölndal.

Under presskonferensen 11 januari klargjorde utbildningsministern att endast högskolor och universitet behöver tillämpa smittskyddsåtgärder. Dock menar Sofia Grebner att det är nödvändigt att även Campus Mölndal vidtar åtgärder.

Campus Mölndal är ingen traditionell vuxenutbildning, vi är ett campus med över 2000 elever då vi ansvarar för all vuxenutbildning inom Mölndals stad. Utbildningsministern pekar på att det är skillnaden i elevantal på traditionell vuxenutbildning och högskolor samt campus som gör att man rekommenderar smittskyddsåtgärder. I och med vår storlek tar vi detta beslut men det är fortfarande närundervisning som är huvudregeln, avslutar hon.”

Inga ändringar för gymnasiesärskolan

Under fjolårets var gymnasiesärskolorna undantaget för rekommendationerna kring distansundervisning för gymnasieskolorna. Även i detta fall genomförs inga anpassningar för undervisningen på Frejagymnasiet.

Samtliga riktlinjer kommer att gälla till och med den 20 februari men detta kan eventuellt komma att ändras beroende på det rådande smittläget.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad