Två skolor har klasser på distans

På grund av klusterutbrott av covid-19 har flera klasser på två olika skolor isolerats under dagen. Klasserna kommer att ha distansundervisning till och med 25 januari.

Huvudmannens bedömning

Enligt kriterier från Smittskydd Västra Götaland gör skolförvaltningen bedömningen att det finns skäl att stänga verksamheten för klasserna under en period för att motverka smittspridning.

Balltorpsskolan

En klass har isolerats.

Vi har flera elever som har testats positivt för covid-19 och en del elever är hemma med symtom. Som övriga i samhället upplever även vi en ökad smittspridning av covid-19 just nu. Tack vare en god kommunikation med vårdnadshavare i den berörda klassen har vi nu fattat detta beslut och hoppas att det skall påverka utbrottet i klassen i en positiv riktning, säger Cecilia Molander Jarlöv, rektor på Balltorpsskolan.

Sinntorpsskolan

Tre klasser har isolerats.

Tack vare information från vårdnadshavare fick vi redan under onsdagen och även under torsdagen kännedom om flera bekräftade fall av covid-19 i de aktuella klasserna. Våra lärare på skolan har erfarenhet av distansundervisning sedan tidigare och vi vet att de kan ge kvalitativ undervisning även på distans. Vi hoppas att på detta sätt motverka ytterligare smittspridning och ta ansvar i ett tufft läge, säger Marie Nyström, rektor på Sinntorpsskolan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad